ABECADŁO RODZINNE

Bajka

Opowiem Ci bajkę… Czytanie książek to sposób na mądry kontakt z dzieckiem.

Dzisiaj o tym, dlaczego warto czytać dzieciom mądre książki.
Czytając dziecku, zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne. Nie zrobi za nas tego komputer ani telewizja, choćbyśmy włączyli najlepszy psychologiczny film o emocjach. Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, patrzymy na nie z miłością, poświęcamy mu czas. W zrozumiały dla niego sposób rodzic swoim zachowaniem przekazuje mu: Kocham Cię i jesteś dla mnie bardzo ważny. To właśnie dzięki poczuciu, że jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, zaczyna budować wiarę w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne.
Według badań wystarczy czytać dziecku 20 minut dziennie, aby mogło ono w pełni kształtować swoją osobowość oraz rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie.
Co w szczególności można zyskać?
1. Budowanie silnej więzi ze swoim dzieckiem – dzięki codziennemu czytaniu zaspokajamy najważniejszą potrzebę rozwojową swojego dziecka. A to z kolei sprawi, że wyrośnie ono na dojrzałego emocjonalnie człowieka.
Więź z rodzicami to fundament na całe życie, szczególnie ważny w czasach ciągłego pośpiechu, pogoni za karierą i pieniędzmi.
2. Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych – dziecko zdobywa też istotne kompetencje intelektualne: uczy się języka oraz myślenia. Współczesny człowiek musi umieć samodzielnie myśleć i podejmować decyzje.
Powinien też swobodnie i poprawnie posługiwać się językiem, który dla każdego z nas jest prawdziwą wizytówką – w szkole, w pracy i w życiu. Język to podstawowe narzędzie myślenia, zdobywania wiedzy, komunikacji z ludźmi i udziału w kulturze. Dobrze dobrane książki pomagają w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu wartości.
Czytając dziecku, poszerzamy tematykę jego zainteresowań, używamy języka literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dziecku dostęp do treści, których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną.
3. Pobudzanie i rozwój wyobraźni – czytając dziecku, powodujemy, że przenosi się w wyimaginowany świat i tworzy sobie w głowie obrazy. Pobudza w ten sposób wyobraźnię i pamięć, bo łączy nowe informacje z tymi, które już posiada.
4. Rozwój empatii – wyimaginowany świat, w który dziecko przenosi się za każdym razem, gdy mu czytamy, pozwala mu zrozumieć emocje i relacje międzyludzkie. Poznaje wtedy całą gamę uczuć, nazywa je i wie, jak można je wyrażać. Dzięki temu uczy się wrażliwości oraz rozpoznawania i rozumienia emocji kierującymi ludźmi.

RYS. MWM

Na podstawie doświadczeń i błędów popełnianych przez bohaterów książek uczy się życia i tego, jak zachowywać się w sytuacjach, z którymi może się kiedyś zetknąć; przewiduje następstwa określonych działań czy decyzji.
5. Pomoc w trudnych sytuacjach – książka, którą czytamy dziecku, może mieć działanie terapeutyczne. Sytuacje, w których znajdują się bohaterowie, mogą być drogowskazem dla dziecka w momencie, gdy samo napotka na swojej drodze problemy. Czytając, dajemy mu przykłady radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
6. Budowanie poczucia własnej wartości dziecka – kiedy czytamy dziecku, musimy się skupić na tej czynności. Dajemy zatem dziecku coś najcenniejszego – swój czas i wyłączną uwagę, a co za tym idzie, możliwość przytulenia się, zadania nurtujących pytań i uzyskania na nie odpowiedzi. Wszystko to pozwala dziecku czuć się ważnym, potrzebnym i kochanym, a to najlepsza podstawa do budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości.
7. Poszerzanie wiedzy – książki, które czytamy dziecku, przynoszą mu rozległą wiedzę o konkretnych dziedzinach życia, pobudzają jego ciekawość i pozwalają mu rozwijać zainteresowania.
Śledzenie akcji i dialogów oraz zależności przyczynowo-skutkowych uczy logicznego myślenia. Daje także wiedzę o samym sobie i uczy odróżniać dobro od zła. Kształtuje nawyk zdobywania wiedzy i utrwala go na całe życie.
Czytanie jest najlepszym sposobem na brak pomysłu, co zrobić z wolnym czasem. Zapobiega uzależnieniu od mediów, chroni przed kwestionowanym wpływem otoczenia i kultury masowej. A gdy już zasiądziemy z książką, przytulimy nasze dziecko i będziemy czytać na głos, sprawimy, że czytanie zawsze będzie mu się kojarzyło z poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością.

ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ