MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

10 lat Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Razem można więcej!
Już od dziesięciu lat zapraszamy do rozwoju 
i do współpracy wszystkich wrocławian.

PIOTR LIS

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Wymiana doświadczeń i wiedzy, łączenie zasobów w realizacji wspólnego celu – wielosektorowa współpraca pozwala docierać do coraz większej liczby mieszkańców naszego miasta i szerzyć ideę społecznej aktywności.
Początki
Początki WCRS sięgają 2006 r., kiedy to z inicjatywy prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, ówczesnej dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Anny Szarycz oraz duszpasterza akademickiego „Maciejówki” ks. Mirosława Malińskiego powstało Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju.
MCIiR razem z Wrocławskim Centrum Seniora (pierwszej instytucji w Polsce o takiej strukturze i drugim centrum seniora w Polsce) 1 stycznia 2009 r. weszło w skład Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, nowo powstałej jednostki miejskiej, której nazwę w 2014 r. zmieniono na Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
Kim jesteśmy
WCRS jest jednostką miejską – realizujemy zadania własne gminy Wrocław, ale posiadamy duże pole do prowadzenia działań nowatorskich i niecodziennych w skali całego miasta. Nasze projekty i programy są niezwykle różnorodne – zbieramy wszelkie wątki senioralne, ale także organizujemy pikniki dla rodzin i projekty edukacyjne dla dzieci. Dzielimy się tym, co mamy najlepsze – od doświadczenia w działaniach miejskich przez udostępnianie naszego sprzętu do współorganizowanych wydarzeń (200 wypożyczeń rocznie) po udział naszych pracowników w wydarzeniach na terenie miasta.
Od początku działalności realizujemy zadania z zakresu rozwoju społecznego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania w obszarze spraw społecznych, zdrowia publicznego, kultury, rekreacji, sportu i edukacji. Dziesięć lat naszej działalności to setki projektów i programów z obszaru działań społecznych, wolontariatu, inicjatyw społeczności lokalnych, działań na rzecz: otwartości międzykulturowej, dzieci, młodzieży i seniorów, integracji międzypokoleniowej, zdrowia, a przede wszystkim budowania społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa zaangażowanego lokalnie.

W ostatnim czasie olbrzymia część naszej pracy skierowana została na współpracę z Radami Osiedli – współpraca ta zajmuje szczególne miejsce w naszych działaniach.
Projekty, programy i działania
W 2018 r. prowadziliśmy i współorganizowaliśmy 89 projektów, w tym działania edukacyjne (Wrocławska Koncepcja Edukacyjna; Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży, w którym wzięły udział dzieci i młodzież z wrocławskich szkół aktywnie uczestniczących w programie Młodzi Obywatele Nauki oraz w Akademii Talentów i Uzdolnień; Dzień Przedszkolaka), działania prozdrowotne (Miasto w Formie; Szkoła w Formie; Dzień Zdrowia; Tydzień Ruchu; Asy Zdrowia; Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia, w których wzięło udział 50 organizacji, fundacji, stowarzyszeń oraz dostawców ekologicznej żywności, proponując bezpłatne badania profilaktyczne i porady specjalistów), kampanie społeczne (Podziel się wodą; Nie zostawiaj mnie w samochodzie; Poświętuj komuś święta), działania rodzinne (Miesiąc Rodziny; projekty z udzielania pierwszej pomocy; przygotowanie Wyprawki Wrocławskiej dla dzieci urodzonych w 2019 r. i zameldowanych we Wrocławiu), działania ekologiczne (w ramach akcji WROśnij we WROcław na Oporowie i Maślicach razem z rodzicami dzieci urodzonych w ostatnich latach posadziliśmy 400 drzew; 100 Drzew dla Niepodległej w Parku Tysiąclecia), działania senioralne (ponad 200 wydarzeń, spotkań, wykładów, potańcówek, spacerów i badań; Dni Seniora; Dni Gerontologii; Wrocławska Karta Seniora; Marsz Kapeluszy i bicie Kapeluszowego Rekordu Polski; program SeniorTaxi 75+, skierowany do mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia i mają problem z samodzielnym poruszaniem się komunikacją publiczną, celem bezpłatnej podróży taksówką może być zaplanowana wizyta u lekarza lub w urzędzie), działania międzykulturowe (Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego na lata 2018–2022, która jest odpowiedzią na pojawiające się nowe wyzwania i potrzeby społeczne wynikające ze zwiększającego się udziału cudzoziemców w życiu społeczno-gospodarczym Wrocławiu;

Plakaty, ulotki i gadżety promujące
inicjatywy WCRS

MATERIAŁY PRASOWE WCRS

Targi Edukacji Międzykulturowej; spotkania z cyklu International Wroclaw Events; Stop Mowie Nienawiści; Kalejdoskop Kultur; Dzień Paszportów, w trakcie którego przedstawiciele Konsulatu Generalnego Niemiec oraz 12 konsulatów honorowych działających we Wrocławiu przybliżyli uczniom wrocławskich podstawówek kulturę, zwyczaje i tradycje krajów, które reprezentują), działania wolontariackie (Miejskie Centrum Wolontariatu i pośrednictwo w nawiązaniu współpracy między wolontariuszami a placówkami, które potrzebują ich pomocy; Miejskie Dni Wolontariatu, podczas których zorganizowaliśmy 20 szkoleń dla mieszkańców Wrocławia, prowadzonych w ramach wolontariatu przez pracowników wrocławskich firm odpowiedzialnych społecznie; Gala Wolontariatu, podczas której poznaliśmy laureatów konkursów dla wolontariuszy: „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” i „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”; pomoc środowiskom kombatantów i osób represjonowanych).
Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami oraz wspieramy aktywność lokalną, która we Wrocławiu przyjmuje różnorodne formy i jest realizowana przez wielu uczestników życia społecznego. Wspieramy proces tworzenia Centrów Aktywności Lokalnych (np. na Tarnogaju i na Zalesiu), w ramach projektu Parki ESK Emocje-Sport-Kultura w dziesięciu zielonych miejscach Wrocławia zachęcamy do aktywnego trybu życia, spędzania czasu w parkach oraz organizacji własnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
Od marca do końca września aktywizujemy i animujemy Wyspę Słodową w ramach projektu Wyspa Na Weekend – na inicjatywę składają się wydarzenia kulturalne, zdrowotne i sportowe.
Szczególne miejsce na mapie kulturalnej Wrocławia zajmuje bezpłatne plenerowe kino letnie – w 2018 r. dla mieszkańców Wrocławia zorganizowaliśmy 24 seanse filmowe.
Wyspa Słodowa to także miejsce czterech dużych pikników Miesiąca Rodziny, podczas których prezentowana jest oferta skierowana do rodzin.

W zeszłym roku w pikniki Miesiąca Rodziny włączyło się 80 firm i instytucji, a w wydarzeniach uczestniczyło ponad 10 tys. osób.
Lokalne i miejskie
Rok 2018 to nowe wyzwania i działania, realizowane w różnych miejscach miasta, ale pod wspólnym hasłem Rozwoju Społecznego mieszkańców Wrocławia. Specyfikę naszej pracy oddają dwa nowe projekty.
Podczas wydarzenia „Zamknięte Sklepy, Otwarte Miasto”, zorganizowanego w kwietniu na placu Wolności, 60 partnerów – instytucji miejskich i samorządowych, firm, fundacji i stowarzyszeń – zaprezentowało ofertę społeczną, kulturalną i sportową miasta.
Głównym celem była odpowiedź na pytanie, jak ciekawie spędzić niedzielny czas we Wrocławiu. Podczas eventu ogłoszono Fundusz Czasu Wolnego, w ramach którego Samorządy Osiedlowe przygotowały bezpłatną ofertę dla mieszkańców. Od 1 czerwca do 30 września na 27 osiedlach zorganizowano ponad 80 wydarzeń, w tym pikniki i festyny, pokazy filmowe i wystawy, imprezy sportowe i spływy kajakowe. Unikatowym i wyjątkowym projektem jest Otwarta Przestrzeń Kultury.
W odrestaurowanych wnętrzach kościółka św. Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim powstało nowe kulturalne miejsce na mapie Wrocławia.
W ramach Otwartej Przestrzeni Kultury odbywają się cykliczne spotkania autorskie, wykłady, koncerty, wernisaże i projekcje filmowe. Tworzymy przestrzeń dla wszystkich mieszkańców miasta, a dobór wydarzeń kulturalnych jest ściśle związany z nastrojowym i kameralnym wnętrzem.
Co dalej?
Dziesiąty rok naszej działalności przynosi nowe wyzwania – wraz z nowym Prezydentem Miasta i z nową Radą Miejską wchodzimy na drogę jeszcze większej aktywności i intensyfikacji naszych działań. Cel od dziesięciu lat pozostaje niezmienny – wsłuchiwać się w głos mieszkańców naszego miasta, wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym i zapraszać wrocławian do rozwoju!