Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19–20: Dąż do sprawiedliwości. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

Szczegóły na stronie WWW Polskiej Rady Ekumenicznej.