W styczniowym numerze 2019

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKI
Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca

KS. BOGDAN GIEMZA SDS
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

MARTA WILCZYŃSKA
List do mojego proboszcza

KS. ADAM CZTERNASTEK
List do moich parafian

TEMAT NUMERU:
ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA
Oikoumene – nasz wspólny ląd

BP RYSZARD BOGUSZ
Polska Rada Ekumeniczna

KS. BOGDAN FERDEK
Interkomunia

PAWEŁ BEYGA
Czy ekumeniczna modlitwa jest dzisiaj możliwa?

WOJCIECH IWANOWSKI
Kościół miejscem przyjaźni. Rozmowa z bratem Aloisem

EDWARD PAWŁOWSKI
Ewangelikanie. Jedność i wielość

KS. KRZYSZTOF WOLNICA
Migawki z historii wrocławskiego ekumenizmu

RELIGIA:
KS. MARIUSZ ROSIK
Ziemia Święta w pytaniach. Gdzie rodził się dzisiejszy judaizm? Jabne

KS. MACIEJ MAŁYGA
Apologia na dzień powszedni: Nie mógł. Więc nie zgrzeszył

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA
Pacierz na rowerze?

KS. ZDZISŁAW LEC
Dolnośląscy kapłani. Wierny Bogu. Niezłomny w obliczu prześladowań i inwigilacji

SPOŁECZEŃSTWO:
RADEK MICHALSKI
W poszukiwaniu jedności

EWA PORADA
Samotność w świecie. Jak budować relacje?

DOMINIK GOLEMA
Co słychać?

PIOTR LIS
10 lat Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

KS. JANUSZ MICHALEWSKI
W stronę pełni życia: Być przyjacielem samego siebie

KULTURA:
ANNA SUTOWICZ
Polski Śląsk. Pod sztandarem św. Ignacego z Loyoli

PIOTR SUTOWICZ
Stulecie odzyskania niepodległości. Dmowski w Paryżu

KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI
Dary tajemniczych magów

MAREK MUTOR
Jeszcze o Niepodległej

WIDZIANE OD WEWNĄTRZ:
MARIA WANKE-JERIE
Taizé. Piękno w prostocie

RODZINNE STRONY:
KS. ALEKSANDER RADECKI
Słownik Wyrazów Bardzo Obcych. Bezinteresowność

ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ
Abecadło rodzinne: Więcej

ALFREDA WALKOWSKA
Hildegardowa szkoła odżywiania. Hizop na „smutną” wątrobę

AGNIESZKA BOKRZYCKA, MICHAŁ ŻÓŁKIEWSKI
Warto… przeczytać, obejrzeć, zwiedzić

Krzyżówka

S. ANIELA GARECKA
Anielskie gotowanie

EWA CZERWIŃSKA
Dla dzieci: Bohaterowie biblijni. Jan Chrzciciel – świadectwo o Chrystusie

KS. PIOTR NARKIEWICZ
Z pamiętnika pluszowego Mnicha