Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy

styczeń 2019

EWANGELIZACYJNA


ZA MŁODZIEŻ, SZCZEGÓLNIE Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ,
ABY IDĄC ZA PRZYKŁADEM MARYI, ODPOWIEDZIAŁA NA
WEZWANIE PANA DO NIESIENIA ŚWIATU RADOŚCI EWANGELII

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moim zamiarem jest, aby oprócz komentarza do bieżącej intencji Apostolstwa Modlitwy przewidzianej na dany miesiąc, w kilku najbliższych numerach przybliżyć historię i istotę tej formy modlitwy.
Dziś krótko o historii Apostolstwa Modlitwy. Jej inicjatorem jest jezuita francuski François-Xavier Gautrelet (1807–1886), a jako datę rozpoczęcia podaje się 4 XII 1844 r. Wtedy w kalendarzu liturgicznym jest święto Franciszka Ksawerego (†1552), jezuity, gorliwego misjonarza Indii. O. Gautrelet był w tym czasie mistrzem nowicjatu w Vals-près-le-Puy, w południowej Francji. Jak podają źródła historyczne, zauważył on, że nowicjusze są żywo zainteresowani tematem ewangelizacji Indii, zaniedbując przy tym swoje bieżące obowiązki.
Dlatego o. Gautrelet 4 XII 1844 r. zwołał spotkanie z nowicjuszami, aby wyrazić swój niepokój wobec ich postawy.
Powiedział do nich m.in.: „Bądźcie już teraz misjonarzami, ale przez wasze modlitwy i ofiary codziennego życia. Wasze misje są tu i teraz, w waszych studiach i tych małych rzeczach codzienności. Żyjąc w ten sposób i otwierając się na wolę Bożą, już staliście się misjonarzami, którzy pomagają całemu Kościołowi.
Módlcie się za ludzi, których spotkacie jutro”. Okazało się, że forma apostolstwa polegająca na ofiarowaniu codziennych trudności i modlitwy określonej intencji, szybko zaczęła pozytywnie oddziaływać na wspólnotę nowicjacką.
Kolejnym krokiem było stworzenie tzw. Apostolstwa Modlitwy, które za sprawą jezuitów zaczęło obejmować okoliczne wioski, gdzie wskazywali oni prosty sposób ewangelizacji: ofiarę i modlitwę w codzienności życia, ofiarowane w określonej intencji. W 1849 r. informacja o Apostolstwie Modlitwy dotarła do papieża Piusa IX, który zatwierdził jego statuty w 1866 r. Leon XIII w 1890 r. powierzył Apostolstwu swoje comiesięczne intencje modlitewne; dokonał też zmian w statutach tejże wspólnoty modlitwy w 1896 r. Kolejni papieże kontynuowali powierzanie swoich intencji temu dziełu, co stało się tradycją trwającą do dziś.

Logo Światowych Dni Młodzieży,
które odbędą się w Panamie
od 22 do 27 stycznia 2019 r.

Należy dodać, że ostatnią wersję Statutów Apostolstwa Modlitwy zatwierdził 27 III 1968 r. św. Paweł VI.
Podana przez papieża Franciszka intencja modlitewna na styczeń 2019 r. dotyczy młodzieży, „szczególnie z Ameryki Łacińskiej”. Warto zwrócić w tej intencji uwagę na kilka prostych spraw. Po pierwsze – adresatami modlitwy jest młodzież. Właśnie młodzieży był poświęcony ostatni synod biskupów, który odbył się 3–28 października w Rzymie. Mottem obrad były słowa: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Są już pierwsze podsumowania i opinie, czekamy na dokument końcowy papieża.
Drugim elementem, który wydaje się bardzo istotny dla Ojca Świętego, jest wezwanie Pana „do niesienia światu radości Ewangelii”. Wymowne jest, jak często powraca papież do określenia „Ewangelia radości”. Swój dokument programowy, adhortację Evangelii gaudium, Franciszek rozpoczyna słowami: „Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji.
Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość” (nr 1). Trzeci element to osoba Maryi. Z różnych wypowiedzi papieża ukazuje się, jak wiele znaczy Ona w jego duchowości. Swoje ufne zawierzenie Matce Jezusa pragnie on zaszczepić w serca wiernych Kościoła.