ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Ku jedności

Benedykt XVI, rozważając tekst Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa, wyróżnił w nim cztery wielkie tematy: życie, poświęcenie i uświęcenie, objawienie imienia Bożego oraz prośbę o jedność uczniów. Ojciec Święty podkreślił, że nie chodzi tu o jedność, którą można ukształtować za pomocą organizacji czy instytucji. Pisze wprost: „Jedność nie jest ze świata; świat nie może jej stworzyć własnymi siłami”, sugerując, że ostatecznie może ona zapanować dzięki Bożej łasce, że stanie się ona objawieniem mocy Boga w świecie. Tylko wtedy bowiem jest możliwe, aby cały świat uwierzył w Jezusa i poznał Trójjedynego Boga.
Tym, co utrudnia głoszenie Ewangelii, są podziały wśród chrześcijan.
Przeszłości nie możemy zmienić. Jednak od nas, chrześcijan XXI w., zależy, na ile sami przybliżymy się do Chrystusa. Im bliżej będziemy Jezusa, tym staniemy się bliżsi sobie. Świat, w którym tak wielu ludzi jest zagubionych, stawia przed nami konkretne zadanie: radowania się z Ewangelii i przekazywania jej współczesnym, tak aby cały świat uwierzył, że Bóg staje się dla nas darem i powołuje nas do wspólnoty ze Sobą. To my mamy poczuć się odpowiedzialnymi za poziom nadziei w świecie i stać się nie tyle nauczycielami, ile świadkami tego, że prawdziwym źródłem nadziei i jedności jest tylko Chrystus i Jego Ewangelia.
Warto budowanie jedności rozpocząć od naszych środowisk: miast, wspólnot parafialnych, miejsc pracy, osiedli, rodzin… Bo kiedy Chrystus prosi dziś: „Ojcze spraw, aby byli jedno”, ma przed oczyma nie tylko wielkie pęknięcia, jakie nastąpiły w historii w łonie Kościoła, ale także nas i nasze małe i większe konflikty, które sprawiają, że światu trudno uwierzyć w moc Boga.