ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Chrześcijański patriotyzm

Chrześcijańską doskonałość uzyskuje się, usuwając wszystko to, co przeszkadza, rozprasza i nie pozwala wydobyć piękna obrazu Boga zapisanego w każdym człowieku. Im bardziej nam się to udaje, tym bardziej jesteśmy podobni do Boga. Podobnie jest z miłością do Ojczyzny, która musi być oczyszczana.
Dlatego właśnie Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła dokument „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, który jest głosem poparcia dla postaw patriotycznych i wdzięczności dla wszystkich, dzięki którym polski patriotyzm jest trwały i żywotny. Jest to deklaracja, że Kościół katolicki w Polsce będzie takie działania doceniał i wspierał. Ale jednocześnie jest to wezwanie do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu.
Jest zachętą do odważnego usuwania wszystkiego, co w świetle Ewangelii jest nie do przyjęcia, gdyż nauczanie moralne Kościoła nigdy nie jest skierowane przeciwko komukolwiek.
Dokument Episkopatu Polski jest odpowiedzią na prośby wiernych, którzy z jednej strony zauważyli ożywienie postaw patriotycznych w Polsce, ale z drugiej byli świadkami zachowań i postaw prezentowanych pod sztandarami patriotyzmu, które kłóciły się z Ewangelią. W związku z tym biskupi polscy postanowili przypomnieć, w jaki sposób chrześcijanin powinien wyrażać miłość do Ojczyzny. Dokument wyznacza pewne ramy; działania, które się w nich mieszczą, mają znamię chrześcijańskie.
Wykraczających poza te ramy już takimi nazwać nie można. Jest on adresowany do wszystkich ludzi dobrej woli, a przede wszystkim do rodziców, wychowawców, instruktorów harcerskich, katechetów, księży, którzy formują młode pokolenia.