Formacja i akcja

Każda wspólnota w Kościele katolickim
ma charakterystyczną dla siebie duchowość.
Dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
kluczowe są formacja i akcja.

MAGDALENA ORAŃSKA

Wrocław

Tańce integracyjne podczas IX Zjazdu Formacyjnego KSM AWr, Henryków 2018

ZDJĘCIA DOMINIKA WOŁOSZCZAK, ADRIAN TOMCZAK, ZUZANNA MAZUR/ARCHIWUM KSM

Na co dzień młodzież działa w swoich parafiach – tam formuje się w cotygodniowych spotkaniach, tam włącza się w życie wspólnoty parafialnej poprzez przygotowanie oprawy muzycznej, drobne akcje, np. sprzedaży pocztówek świątecznych, lub organizację festynów i większych wydarzeń. KSM działa też na poziomie całej archidiecezji – spotykając się na comiesięcznych Diecezjalnych Dniach Orłów, organizując rekolekcje zimowe i letnie oraz inne akcje. Największe z nich to Zjazd Formacyjny i Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych w Henrykowie.
Dobry początek
Większość młodych ludzi pojawia się w KSM na przełomie gimnazjum i liceum. Zachęceni przez kolegę, koleżankę albo starsze rodzeństwo, zaproszeni przez księdza przygotowującego ich do bierzmowania przychodzą raz, potem drugi. Zanim się obejrzą, co tydzień spędzają wieczór na spotkaniu formacyjnym, biorą udział w adoracji pierwszopiątkowej lub jeżdżą na spotkania diecezjalne.
Formalnie można złożyć przyrzeczenie i zostać członkiem stowarzyszenia dopiero po ukończeniu 16. roku życia, ale na tegorocznym Zjeździe Formacyjnym najmłodsi uczestnicy mieli po 12 lat. Wiele osób znika na etapie przygotowań do matury lub w trakcie studiów, a ci bardziej wytrwali wysuwają się w tym okresie na pozycję liderów w swoich oddziałach i na skalę diecezjalną.

Niezależnie od wieku jedno jest niezmienne – na każdym kroku działamy jako wspólnota, czując jedność z Kościołem.
Wspólnota w jedności z Kościołem
To właśnie na ten aspekt zwraca uwagę ks. Marcin Wachowiak, zapytany, co jest szczególnego w Zjeździe Formacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży: – Myślę, że tym, co jest w Zjeździe najbardziej specjalne, jest wspólnota – mówi. – Kiedy tu przyjeżdżasz, widzisz prawdziwą wspólnotę młodzieży. Młodzieży, o której się mówi, że dzisiaj odchodzi od Kościoła i nie ma nic wspólnego z Chrystusem. To łamie stereotyp, który panuje w świecie, i to chyba główny powód, który zawsze mnie tu przyciąga, kiedyś jako uczestnika, a dziś jako księdza, który pomaga w sakramencie spowiedzi i organizacji Zjazdu.
Sam działalność w KSM rozpoczynał w gimnazjum jako ministrant, a po rozpoczęciu studiów w seminarium podtrzymał kontakt, w późniejszych latach głosząc nawet konferencje na Diecezjalnych Dniach Orłów. W 25-letniej historii KSM w Archidiecezji Wrocławskiej osób, które znalazły swoje powołanie do życia duchownego podczas formacji w stowarzyszeniu jest więcej. Jeszcze bardziej liczna jest grupa małżeństw, które tu się poznały. To bardzo cieszy, bo celem stowarzyszenia jest ukształtować dobrego chrześcijanina i obywatela.

Zabawa karnawałowa KSM AWr

Przekazanie prezentów zebranych przez KSM
w ramach mikołajkowej akcji Caritas
„Nasza Paka” podczas
85. Diecezjalnego Dnia Orłów.

KSM = Kształtuj Swoją Młodość
W liście Parati semper skierowanym do młodych Jan Paweł II nazwał wzrastanie „ewangeliczną definicją młodości”.
Skrót KSM można rozwinąć jako Kształtuj Swoją Młodość i te właśnie słowa stały się tematem przewodnim Zjazdów Formacyjnych organizowanych w Henrykowie – w tym roku po raz dziewiąty. Tak jak podczas rekolekcji zimowych w Zakopanem, gdzie modlitwa i formacja przeplatają się z wyjściami w góry, tak od końca sierpnia każdego roku Msze Święte, modlitwa brewiarzowa i konferencje przeplatane są integracją, wspólną zabawą i przygotowaniami do wolontariatu w trakcie Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych.
– Chcemy, żeby młodzież dobrze zakończyła wakacje, z Panem Bogiem, i dobrze weszła w rok szkolny – żeby to było mocne wejście, takie z przytupem – mówi ks. Arkadiusz Krziżok, wieloletni asystent diecezjalny KSM.

W Henrykowie zgodnie z zawołaniem „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW!” pierwszy dzień spotkania jest czasem formacji przez cnotę – poza czasem na integrację ponad setki młodych ludzi odbywa się pierwsza z konferencji, w tym roku głoszonych przez ks. Kamila Kasztelana pod hasłem „Bądź szalonym”, i pierwsza adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wiele osób przystępuje do sakramentu spowiedzi. Czwartek, zwykle drugi dzień zjazdu, jest przeznaczony na kształtowanie przez naukę – to wtedy odbywają się szkolenia, warsztaty oraz gra terenowa poświęcona KSM-owi. W tym roku wieczór zakończył koncert zespołu „40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach” – Zjazd Formacyjny ma być nie tylko czasem skupienia, ale też radości. Bezpośrednie przygotowania do pielgrzymki mają miejsce w piątek – dzień kształtowania przez pracę. To wtedy budowana jest scena, rozstawiane namioty, podjazdy, odbywają się próby.

Rekolekcje Formacji Apostolskiej KSM AWr w Zakopanem

Uczestnicy rekolekcji zimowych KSM na Rusinowej Polanie

Tego dnia rozdzielane są zadania – młodzież zajmuje się prawie wszystkimi aspektami organizacyjnymi: od koordynacji pojazdów przywożących pielgrzymów poprzez przygotowanie oprawy muzycznej i liturgicznej aż po asystowanie grupom pielgrzymów w roli „aniołów stróżów”.
Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych
– Tym, czego pielgrzymka daje najwięcej, jest chyba radość, bo osoby niepełnosprawne – tak paradoksalnie – są chyba najbardziej radosnymi osobami, jakie widziałem – opowiada Mateusz Diduszko, który do Henrykowa przyjechał po raz trzeci. – Jestem tu już od trzech lat i w roku szkolnym nie spotkałem się z tak radosnymi osobami, które dają tak dużo radości, pozytywnej energii dla nas. To jest bateria na cały rok, przypomnienie, że powinniśmy się cieszyć z najmniejszych rzeczy.
W IX Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół w tym roku udział wzięło ponad 1000 osób – mniej niż w poprzednich latach, bo ostatnia sobota miesiąca wypadła 25 sierpnia, a część warsztatów terapii zajęciowej i innych grup miało jeszcze wtedy przerwę wakacyjną.

Młodzież uczestniczyła w Eucharystii o godzinie 6 rano, aby zdążyć z ostatnimi przygotowaniami, a uroczystym otwarciem pielgrzymki była Msza Święta pod przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego o 11.30.
Później rozpoczęto piknik integracyjny z poczęstunkiem i częścią artystyczną przygotowaną przez uczestników.
Wolontariusze, w charakterystycznych czarnych koszulkach z logo KSM i zawołaniem, pomagali w roznoszeniu bigosu, towarzyszyli swoim grupom i razem z bardziej mobilnymi pielgrzymami korzystali z atrakcji przygotowanych przez Studio Myśli Kreatywnych. Jest to czas, kiedy młodzież, która przez cały rok otrzymuje od innych, może dać coś od siebie. Ale wymiana nie idzie jedynie w jedną stronę. Dla nastolatków jest to czasem pierwszy kontakt z niepełnosprawnością, niezwykle ważny – przykład różnic i podobieństw, świadectwo radzenia sobie z cierpieniem i ogromnej radości, jaką można mimo to czerpać z życia.

Komunia św. podczas IX Zjazdu Formacyjnego KSM AWr

Szkolenie z pierwszej pomocy podczas IX ZF KSM AWr

Próba tańców lednickich podczas 83. Diecezjalnego Dnia Orłów

Obchody 5. urodzin oddziału parafialnego KSM
przy parafii Ducha Św. we Wrocławiu

Dzień (nie)powszedni
Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych jest największą akcją organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, swoistym ukoronowaniem całego roku formacyjnego i przygotowaniem do kolejnego. W roku szkolnym i akademickim przychodzi czas na powrót do cotygodniowych spotkań w parafii, podczas których jest czas na pracę z Pismem Świętym, na dyskusję o aktualnych problemach, a czasem również na wspólne obejrzenie dobrego filmu lub grę w planszówki po odmówieniu nieszporów.
Przychodzi czas na comiesięczną adorację, na spotkania i warsztaty w ramach Diecezjalnych Dni Orłów, na udział w akcjach własnych lub zewnętrznych, takich jak Wrocławska Niedziela Hospicyjna. Czas na to, aby przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie wzorem bł. Karoliny Kózkówny i św. Stanisława Kostki.

Koncert zespołu „40 synów i 30 wnuków jeżdżących na
70 oślętach” podczas IX Zjazdu Formacyjnego KSM AWr

Odpoczynek po przygotowaniach do IX Pielgrzymki
Osób Niepełnosprawnych