Szczęściem młodych jest Chrystus

Drodzy młodzi, szczęście, którego szukacie, szczęście, którego macie prawo
zakosztować, ma imię, ma oblicze, jest nim Jezus z Nazaretu, ukryty w Eucharystii
– tymi słowami zwracał się do ludzi młodych papież Benedykt XVI
podczas XX Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w 2005 roku.

KS. JAN INGLOT

Brzeg

Kościół pomaga młodym otwierać się na sferę duchową i nawiązywać
relację z Panem Bogiem

JAKUB SZYMCZUK/FOTO GOŚĆ

Również tymi słowami Kościół zwracał się do młodzieży na przestrzeni lat podczas swojej misji w świecie. Ale również tymi słowami Kościół chce dziś zwracać się do młodych ludzi na całym świecie, a szczególnie w roku, kiedy ma odbyć się synod biskupów poświęcony ludziom młodym.
Wspólnota Kościoła w trosce o młodych
Wspólnota Kościoła zawsze zwracała szczególną uwagę na ludzi młodych, gdyż młode pokolenie kształtuje i wpływa na przyszłość świata i Kościoła. Kierowane do młodzieży przesłanie o szczęściu, które daje Chrystus, pozostaje niezmienne, choć formy przekazu, sposoby docierania z ową Dobrą Nowiną, kontekst czasów czy nacisk na pewne aspekty orędzia podlegają ciągłym zmianom.
Dlatego warto, sięgając do własnych obserwacji i doświadczenia, skorzystać z wypowiedzi samych młodych, którzy przed synodem w specjalnym dokumencie (Synod Biskupów – XV Zgromadzenie Ogólne „Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania”.
Spotkanie przedsynodalne – dokument finalny. [19–24 marca 2018], Rzym 2018) chcą pomóc i zainspirować ojców synodalnych oraz cały Kościół.
Kościół, który ze swej istoty jest wspólnotą ludzi łączących się więzami miłości, przede wszystkim może ową wartość wspólnoty ukazywać i przekazywać młodym. Człowiek wchodzący w dorosłe życie potrzebuje najpierw miejsc, gdzie nieoceniany i nieośmieszony zostanie przyjęty i otoczony miłością, która jest bezinteresowna.
Poprzez autentyczne i podnoszące na duchu wspólnoty młodzi mogą podejmować skuteczne próby znalezienia sensu swojego istnienia. Również przynależność do konkretnej społeczności wierzących pozwala kształtować osobowość i otwiera młodzież na drugiego człowieka, pozwalając przezwyciężać samoograniczenie egoizmu i zamknięcia. Formująca się w ten sposób przynależność do Kościoła jest równocześnie zaproszeniem do budowania relacji z Panem Bogiem, na której opiera się całe doświadczenie wspólnoty wierzących.
Orędzie Chrystusowego szczęścia
Kościół, w którego centrum stoi orędzie Chrystusowego szczęścia, nie może nie wskazywać ludziom młodym prawdziwego życia, pełnego ideałów, walki i zmagania o miłość. Młodzi, wielokrotnie próbujący znaleźć szczęście w przyjemnościach zmysłowych, chcą zobaczyć i doświadczyć w Kościele świadków chrześcijańskiej miłości: małżonków kochających się bezinteresownie i do końca życia, rodziców troszczących się o swoje dzieci, kapłanów i siostry zakonne oddanych posłudze potrzebującym

czy ludzi świeckich, gorejących pragnieniem dzielenia się Bogiem ze wszystkimi napotkanymi ludźmi.
Owo doświadczenie otwiera młodzież na odkrycie bezinteresownej miłości samego Boga, która staje się pierwszym krokiem w kierunku ich praktyki dzielenia się miłością z drugim człowiekiem czy to na poziomie materialnym, czy duchowym.
Droga do świętości
Kościół, który przez wszystkie pokolenia głosi orędzie zbawienia, musi skutecznie pokazywać młodym dostępną dla nich drogę do świętości. To zadanie wymaga od całego Kościoła ciągłej uwagi i umiejętności wsłuchiwania się w młodzież, aby wskazówki, porady czy proponowane wsparcie prowadziło ich faktycznie do spotkania z Panem.
Niezmiernie ważna na tej drodze do świętości jest pomoc w rozeznawaniu indywidualnego powołania, w każdym jego wymiarze, które dokonuje się poprzez osobiste towarzyszenie i nauczenie wsłuchiwania się w głos Chrystusa.
Kościół, który z ufnością i otwartością patrzy na czasy współczesne, nie może lekceważyć wpływu mediów na życie młodych ludzi. Konieczne jest zatem, aby przekazywanie nauki Chrystusa było w nich obecne oraz otwierało horyzonty myślenia i doświadczenia młodego pokolenia. Media, które pozwalają na bardzo szybką komunikację, wymianę myśli, wartości i wspólnych zainteresowań, czy nawet wpływają na kształtowanie ludzkiej tożsamości, muszą przez działanie Kościoła stawać się miejscem ukazywania wartości prawdziwego świata i autentycznych relacji międzyludzkich.
Kościół zawsze sprawował sakramenty święte jako moment spotkania z żywym Bogiem. Wspólnota wiernych powinna z ogromną troską i pokorą tak przeżywać Eucharystię i pozostałe sakramenty, aby doświadczenie misterium Boga pomagało młodym otwierać się na sferę duchową i nawiązywać relację z Panem Bogiem.
Świadkowie wiary
Na przestrzeni lat Kościół ukazywał ludziom autentycznych świadków – mężczyzn i kobiety, którzy z entuzjazmem wyrażali swoją wiarę i relację z Jezusem. Jest głębokim pragnieniem młodych poznawanie i doświadczanie spotkań z takimi ludźmi. Dlatego autentyczni świadkowie wiary pozostają niezmiennie jedną z największych wartości, jaką Kościół może zaproponować ludziom młodym.
Kościół, wychodząc do współczesnych młodych, chce nieustannie zwracać się do nich ze swoim skutecznym i chyba najprostszym orędziem: Drodzy młodzi, szczęście, którego szukacie, to Jezus Chrystus z Nazaretu, ukryty w Eucharystii.