MŁODZIEŻ, WIARA I ROZEZNAWANIE POWOŁANIA

Synod Biskupów o młodzieży

W dniach 3–28 października br. z udziałem biskupów z całego świata w Rzymie
odbędzie się XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
na temat „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.

KS. BOGDAN GIEMZA SDS

Trzebnica

MARCIN MAZUR

Decyzja papieża Franciszka w tej sprawie została ogłoszona 6 października 2016 r., czyli w trakcie trwania XIV zwyczajnego ogólnego Synodu Biskupów poświęconego powołaniu i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym, którego owocem jest adhortacja Amoris laetitia.
Papież podjął tę decyzję po zasięgnięciu opinii krajowych konferencji episkopatów, katolickich Kościołów wschodnich i Unii Przełożonych Generalnych zakonów męskich oraz po wysłuchaniu sugestii ojców ostatniego zgromadzenia synodalnego oraz opinii Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.
Synod o wyjątkowej wadze
Należy zauważyć, że ruch synodalny w Kościele swymi początkami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale w późniejszym okresie odgrywał coraz mniejszą rolę. Myśl o powrocie do synodu jako wyrazu kolegialności biskupów była podejmowana w pracach przygotowawczych i w czasie trwania Soboru Watykańskiego II.
Zwieńczeniem tego procesu był dokument papieża Pawła VI Apostolica sollicitudo z 15 września 1965 r., ustanawiający instytucję Synodu i określający jego charakter. Po wspomnianym Soborze odbyło się czternaście zgromadzeń zwyczajnych Synodu Biskupów (owocem są dokumenty w randze adhortacji dotyczące różnych aspektów życia Kościoła, np. katechezy – Catechesi Tradendae, świeckich – Christifideles laici, kapłaństwa – Pastores dabo vobis, życia konsekrowanego – Vita consecrata), trzy nadzwyczajne, dziewięć specjalnych i jeden partykularny (poświęcony Kościołowi lokalnemu) – łącznie 27 spotkań.
Kard. Gualtiero Bassetti, arcybiskup Perugii (Włochy), w swoim komentarzu do zwołania Synodu Biskupów poświęconego młodzieży podkreślił, że zapowiedziany Synod będzie wyjątkowej wagi co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, samo spotkanie biskupów o takim charakterze nie jest owocem doraźnej mody kościelnej, ale „jest autentycznym rezultatem pewnego sposobu bycia Kościoła”. Drugi powód znaczenia zapowiedzianego Synodu według kard. Bassettiego to „dramatyczny paradoks naszych czasów: bulwersująca powierzchowność, z jaką mówi się o młodzieży”. Hierarcha wskazał na cały świat reklamy i mody, w których dominuje kult młodości, oraz retorykę dominującą w polityce, w której powtarza się slogany, że „przyszłość należy do młodzieży”. W rzeczywistości jest to dalekie od faktycznych problemów młodych ludzi. Szansa Synodu tkwi w tym – uważa hierarcha, by szukać sposobów i środków dotarcia do młodzieży, aby duszpasterstwo Kościoła było blisko młodzieży i było podejmowane w mocy Jezusa Chrystusa. Chodzi o takie zasoby mądrości, którymi dysponuje jedynie Kościół. Dlatego nie tylko ojcowie synodalni muszą się zmierzyć z pytaniem, ale jest ono ważne w codziennej posłudze pastoralnej Kościoła. Chodzi o poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jakiego duszpasterstwa potrzebują dzisiaj młodzi? Jakie istnieją pomysły na duszpasterstwo młodych w poszczególnych Kościołach lokalnych czy w parafiach?
Przygotowania do Synodu
Myśląc o Synodzie, trzeba mieć na uwadze, że od jego zapowiedzi do jego rozpoczęcia minęły dwa lata. W tym czasie trwały prace przygotowawcze, czego wynikiem jest kilka dokumentów.
Dnia 13 stycznia 2017 r. kard. Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny Synodu, przedstawił Dokument przygotowawczy Synodu Biskupów o młodzieży.
Z okazji prezentacji tego dokumentu, z tą samą datą, został opublikowany list papieża Franciszka do młodzieży świata. Ojciec św. napisał w nim m.in.: „Chciałem, abyście wy byli w centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was”.
Dokument przygotowawczy miał być rodzajem „kompasu” w dalszych pracach i miał pobudzić różne środowiska Kościoła do poszukiwań, jak napisał Papież w cytowanym liście.

Nowością przygotowań synodalnych było zaproszenie młodzieży do aktywnego włączenia się poprzez wyrażanie swoich opinii i uwag na specjalnej stronie internetowej, na której młodzi mogli wypełniać ankiety związane z wiarą i Kościołem, a obecnie mogą na bieżąco śledzić informacje na temat zbliżającego się Synodu (http://www.synod2018.va/content/synod2018/en.html). Uwagi te (ok. 15 tysięcy) były analizowane w ramach spotkania przedsynodalnego przez ponad 300 młodych przedstawicieli z całego świata w dniach 19–24 marca 2018 r. w Rzymie, jego owocem zaś jest tzw.
Dokument finalny. Stał się on jednym ze źródeł informacji, na podstawie których powstało tzw. Instrumentum laboris (dokument roboczy) na Synod Biskupów w roku 2018. Ten 52-stronnicowy dokument będzie stanowił podstawę do dyskusji dla biskupów uczestniczących w Synodzie. Koncentruje się on wokół trzech kroków, charakterystycznych dla rozeznawania duchowego: poznanie, interpretacja, dokonanie wyboru.
Polskie ślady
Z myślą o Synodzie Biskupów na temat młodzieży został uruchomiony nowy portal internetowy dla polskiej młodzieży: synod2018.pl Można w nim znaleźć niektóre materiały synodalne i informacje o inicjatywach skierowanych do młodzieży.
Biskupów do udziału w obradach synodalnych wybierają konferencje episkopatów. Kościół w Polsce, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będą reprezentować: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, oraz bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Nadto papież Franciszek wybrał na ojca synodalnego bpa Mariana Florczyka, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. Bp Florczyk w Konferencji Episkopatu Polski należy do Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz do Rady ds. Społecznych, jest też Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców.
Modlitwa za Synod
Z racji wagi Synodu Biskupów bardzo istotne jest modlitewne wsparcie jego uczestników. Z inicjatywy Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Polsce w dniu 5 kwietnia br. rozpoczęła się modlitewna sztafeta młodych za zbliżający się Synod, która potrwa do pierwszego dnia jego obrad, tj. 3 października br.
Został też ogłoszony tekst oficjalnej modlitwy XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Niech stanie się on dla nas źródłem i inspiracją do osobistej modlitwy.

Panie Jezu,
Twój Kościół podążający ku Synodowi kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce, zawsze mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów.
Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie, które kierujesz do każdego z nich, by realizując właściwy projekt życia, osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników.
Otwieraj ich serca na wielkie marzenia i uczyń wrażliwymi na dobro innych.
Niech trwają pod Krzyżem jak Umiłowany Uczeń, by przyjmować w darze Twoją Matkę.
Uczyń ich świadkami Twojego Zmartwychwstania, by doświadczając Twojej bliskości, głosili z radością, że jesteś Panem.

Amen.