MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wrocławska polityka społeczna

Skuteczna polityka społeczna to taka, która nie opiera nie na rozdawnictwie,
ale na inwestycji środków. Wrocław jedną trzecią budżetu miasta przeznacza
właśnie na szeroko pojęte sprawy społeczne.

Wrocław to miasto przyjazne seniorom, dedykujące im bogaty program wsparcia

DARIUSZ SANKOWSKI/PIXABAY.COM

Warto przybliżyć kilka kluczowych projektów, które w tym roku już weszły lub wchodzą w życie, a których celem jest inwestycja w mieszkańców, ich jakość życia i przyszłość naszego miasta.
Od początku tego roku rozszerzyliśmy grupę osób, która może korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Dotychczas, biorąc pod uwagę kryterium wieku, przywilej ten przypadał 70-latkom. Od tego roku systematycznie będziemy obniżać ten pułap, aż do momentu, w którym bezpłatne przejazdy obejmą wszystkie osoby, które ukończyły 65 lat i więcej. To ukłon w kierunku naszych seniorów.
Zatem warto pamiętać, że już w tym roku osoby, które osiągnęły wiek 69 lat, mogą przemieszczać się po Wrocławiu bez biletów. Jesteśmy przekonani, że środki, które w ten sposób pozostaną w domowych budżetach, zostaną dobrze zainwestowane, np. w zdrowie czy w inne formy aktywności.
Naszym kolejnym adresatem, którego traktujemy jako poważną inwestycję w przyszłość, są dzieci i młodzież, a więc co za tym idzie, także rodzina. Ulgą objęliśmy już rodziny wielodzietne i dzieci do siódmego roku życia. Uznaliśmy jednak, że taki parasol należy rozłożyć nad większą liczbą wrocławskich rodzin. Dlatego wiosną tego roku radni miejscy przegłosowali uchwałę, zgodnie z którą od 1 września wszyscy uczniowie i młodzież ucząca się do 21. roku życia, będą mogli korzystać z darmowego transportu miejskiego.
Warto dodać, że z tego przywileju skorzystają także osoby represjonowane politycznie.
„Złota rączka” dla seniora
Z jednej strony naszym celem jest wsparcie domowych budżetów, z drugiej zaś myślimy przyszłościowo.
Skoro już wszyscy wiemy, jak ważne w naszym mieście jest promowanie zrównoważonej mobilności, czyli mówiąc wprost, zmniejszanie liczby aut na ulicach Wrocławia i zachęcanie do korzystania z innych środków transportu, w tym komunikacji miejskiej, warto stwarzać ku temu odpowiednie warunki. Jestem pewien, że darmowa komunikacja dla dzieci i młodzieży przełoży się w przyszłości na kształtowanie nawyku korzystania z publicznych środków transportu. To inwestycja w obecną jakość życia wrocławskich rodzin, ale i patrzenie daleko w przód.
Kolejnym naszym dużym projektem jest program wsparcia seniorów. Bezpłatne taksówki dla seniorów, fachowiec „złota rączka”, który pomoże w drobnych naprawach, koperta życia i trener senioralny – te propozycje przedstawiliśmy wrocławskim radnym, a oni je jednogłośnie przyjęli. Jedna z idei jest taka, żeby każdy wrocławski senior mógł dwa razy w miesiącu za darmo przejechać wyznaczoną taksówką do przychodni publicznej, urzędu miejskiego czy na cmentarz.
Jeśli będzie taka potrzeba, będzie mógł zabrać ze sobą pełnoletniego opiekuna.
Koperta życia
Ponadto MOPS zadba o tzw. pakiet złota rączka.
Starsze osoby, które będą potrzebowały fachowca do naprawy cieknącego kranu albo wymiany klamki w drzwiach, będą mogły zamówić go za darmo.

Nad taksówką dla seniora i złotą rączką jeszcze pracujemy, ale wdrażamy już inny element programu – koperty życia. To ankieta z informacjami o stanie zdrowia, która zostanie wypełniona przez lekarza i umieszczona na lodówce albo w środku niej.
Dzięki informacjom o stanie zdrowia ratownik medyczny w razie potrzeby od razu będzie wiedział, jak reagować.
To szczególnie ważne w przypadku osób samotnych. O nich też nie zapominamy.
Stawiamy także na kondycję naszych seniorów. Pomoże w tym trener senioralny, który zadba o odpowiednie zajęcia sportowo-rekreacyjne dedykowane osobom w podeszłym wieku.
Najnowszym i chyba najbardziej wyczekiwanym w naszym mieście projektem jest Lokalny Program Osłonowy.
To pogram dla tych mieszkańców, którzy ze względu na wymianę systemu ogrzewania z paliwa stałego na jedną z ekologicznych form ogrzewania poniosą wyższe koszty grzewcze.
Dopłaty do ogrzewania ekologicznego
Osoby najuboższe będą mogły otrzymać nawet ponad 4 tys. zł dopłaty rocznie. To inwestycja w jakość życia nas wszystkich. Naszym celem musi być i jest skuteczna walka o czystsze wrocławskie powietrze. To inwestycja w zdrowie nasze i naszych dzieci.
Pomoc finansową otrzymają ci mieszkańcy, którym wzrosną rachunki za źródła ciepła ze względu na zmianę ogrzewania z paliwa stałego na jeden z systemów niskoemisyjnych. Jest to element szerszego programu walki ze smogiem, który ma spowodować, że do 2024 r. jakość powietrza w naszym mieście będzie zdecydowanie lepsza.
O dofinansowanie będzie można ubiegać się od września. Z dopłat skorzystają ci mieszkańcy, którzy po 1 stycznia 2018 r. zdecydowali się na wymianę starego pieca na niskoemisyjny system ogrzewania. Wysokość wsparcia zależeć będzie od dochodów w rodzinie oraz powierzchni mieszkania. Dochód osób samotnie mieszkających nie może przekraczać 3487 zł netto. Z kolei dochód na osobę w rodzinie 2570 zł netto.
A więc są to dość wysokie progi. Wysokość wsparcia będzie wzrastać wraz z malejącym dochodem. W przyznaniu dofinansowania będzie brana pod uwagę także powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu. Chcemy w ten sposób realnie zachęcać do wymiany systemów grzewczych, ale i pomóc tym mieszkańcom, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej.
Tym co wyróżnia wrocławski program spośród tych w innych miastach jest fakt, że osoby z niepełnosprawnościami oraz rodziny, w których orzeczono niepełnosprawność, otrzymają pełną kwotę dofinansowania, niezależnie od wielkości mieszkania. Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Pracownicy ośrodka przeprowadzą rodzinny wywiad środowiskowy, który zweryfikuje, czy doszło do trwałej zmiany ogrzewania na jeden z systemów niskoemisyjnych. Na dopłaty miasto przeznaczy ponad 16,5 mln zł.