Rozbudzić aktywność, czyli Katolicka Nauka Społeczna w działaniu

Nie jest specjalnym odkryciem konstatacja, że nasze społeczeństwo pozostaje raczej
bierne. Być może dzieje się tak na skutek zaborów połączonych ze skomplikowanymi
dziejami wieku XX. Ostatnie lata, kiedy to ludzie mogli w sposób nieskrępowany
zrzeszać się i realizować zadania społeczne im bliskie, niewiele zmieniły.

PIOTR SUTOWICZ

Wrocław

I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej
odbył się w Warszawie, 5–6 października 2017 r.

ARCHIWUM OBSERWATORIUM SPOŁECZNEGO

Owszem, istnieje wiele pozytywnych przykładów, które winny być pokazane jako pewne modele i zachęta do tego, by organizować się i coś wspólnie robić, ale w dziedzinie aktywizacji społecznej na pewno wciąż do zrobienia jest ogromnie dużo.
„Dzisiaj” katolików świeckich
Problem powyższy dotyczy również laikatu katolickiego. Właściwie trudno by było inaczej, jest on bowiem niewątpliwie częścią społeczeństwa i dotykają go ogólne procesy i zachowania.
Owszem, katolicy zrzeszają się w ramach Kościoła, tworzą ruchy i wspólnoty, z tym że problematyka dobra wspólnego społeczeństwa i jego realizacji jest w nich najczęściej kwestią drugorzędną. Nie znaczy to, że dotychczasowe metody organizowania się jakoś specjalnie zawiodły. Po prostu obok działań dotychczasowych należy podjąć wyzwania społeczne. Po pierwsze, w ten sposób wychodzi się aktywnie naprzeciwko wszystkim tym postulatom, których nie brak w przestrzeni publicznej, że miejsce katolików jest w Kościele oraz w symbolicznej kruchcie. Po drugie i chyba najważniejsze, czyni się użytek z wiary właśnie.
Odkryć naukę Kościoła
Do tego, by aktywnie działać, potrzebna jest przede wszystkim dobra wola, która wszakże wiąże się z kilkoma innymi warunkami. By zrobić coś dobrego, choćby w najmniejszym środowisku, trzeba wiedzieć, co i jak.
Mówiąc eufemistycznie, „dowiedzenie się”, co Kościół sądzi i jaką metodę oceny danego zjawiska czy procesu proponuje na wstępnym etapie rozeznania, trudne nie jest. Dysponujemy nie tylko historycznym bogactwem katechezy w tej dziedzinie, lecz także bieżącymi wypowiedziami czy też studiami inspirowanymi nauczaniem społecznym Kościoła.
W ramach pewnego oglądu bieżącego rodzą się oczywiście problemy.
W dzisiejszych czasach powstawanie nowych zjawisk życia społecznego i związanych z nimi koniecznych odpowiedzi, wynikających z moralności chrześcijańskiej właśnie, wydaje się szybsze niż kiedykolwiek do tej pory.
Stwarza to też konieczność nieustannej analizy i przemyślenia „znaków czasu”.
Być może tu tkwi pewna mentalna trudność, której część katolików jakoś podświadomie się lęka. Warto dodać, że niepotrzebnie. Odkrywszy Naukę Społeczną Kościoła, trzeba po prostu nie osiadać na laurach, lecz z pewnym wysiłkiem intelektualnym i użyciem zapoznanych narzędzi patrzeć, następnie oceniać, by przejść do działania.

Działać
Właśnie owo działanie, które winno być oprócz modlitwy sednem bycia chrześcijaninem, jest fundamentalną kwestią Nauki Społecznej Kościoła. Nie chodzi tu o to, by każdy, kto działa na niwie społecznej, wcześniej odbywał jakieś specjalistyczne studia w tej dziedzinie, choć pewnie jeśli takowe może ukończyć, to wyniknie z tego samo dobro.
Nie można też z drugiej strony dopuścić do sytuacji, w której np. politycy patrzący niejako z zewnątrz na głos Kościoła powołują się losowo na takie czy inne wypowiedzi papieży czy biskupów, by wykazać, że popierają oni właśnie ich stanowiska. Katolik musi wiedzieć, czego naucza Kościół. Jeżeli wyzwania czasu niosą nowe zagadnienia, co do których trzeba namysłu, by w jakiś sposób uzdolnić się choćby do zabierania głosu, to trzeba to zrobić.
Jedną z takich propozycji, której celem jest namysł nad wyzwaniami współczesności, jest organizowany po raz drugi, w tym roku w dniach 2–3 października, Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Inicjatorzy przedsięwzięcia, którymi są Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Fundacja „Obserwatorium Społeczne”, we współpracy z innymi środowiskami, pod merytorycznym nadzorem Rady Programowej z abp. Józefem Kupnym na czele, chcą poprzez zaproponowane uczestnikom panele i wykłady oraz warsztaty pomóc odpowiedzieć na rodzące się pytania, a przede wszystkim zachęcić do KNS-u. Uzupełnieniem całości jest część wystawiennicza, gdzie można będzie zapoznać się z ofertą firm i organizacji inspirujących się tą nauką w swej działalności. Nauka Społeczna Kościoła bowiem byłaby pozbawiona sensu, gdyby nie przekuwać ją w praktykę, także w życiu gospodarczym.

II FESTIWAL KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ

Obywatel – polityk – przedsiębiorca.
Między partykularyzmem a dobrem wspólnym.
Panele dyskusyjne: Patria czy partia? – dylemat współczesnego państwa
Patriotyzm gospodarczy – egoizm czy realizacja dobra wspólnego?
Targi wystawiennicze, Warsztaty
2–3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Warszawa, Pałac Prymasowski (Hotel Bellotto), ul. Senatorska 13/15
zgłoszenia: festiwalkns@civitaschristiana.pl