Spotkanie młodzieży i osób niepełnosprawnych w Henrykowie

MAGDALENA ORAŃSKA

Wrocław

Zdjęcia Dominika Wołoszczak

Od środy do soboty 25 sierpnia w Henrykowie przebywali członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej – był czas na integrację, formację i modlitwę, ale przede wszystkim na przygotowania do IX Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół.
– Chcieliśmy, żeby młodzież dobrze zakończyła wakacje z Panem Bogiem i dobrze weszła w rok szkolny – mocne wejście, takie z przytupem. – mówił ks. Arkadiusz Krziżok, asystent diecezjalny KSM AWr. Podczas Zjazdu Formacyjnego młodzież ma okazję do spotkania, wspólnej zabawy, ale też spędzenia kilku dni w zupełnie innej atmosferze – rozpoczynając dzień od jutrzni i kończąc ją kompletą. Najmłodsi uczestnicy mieli 12 lat, a przeważająca większość jest uczniami liceum.
– Przyjechałam, bo KSM to dla mnie taka rodzina z wyboru, zawsze wiem, że będę się tu czuła dobrze – mówiła Wiola, która w zjeździe brała udział już po raz szósty. – Pełna akceptacja wszyscy są równi, nie ma podziału na lepszych lub gorszych, a to bardzo ważne, bo zdarza się rzadko.
W tym roku konferencje formacyjne dla młodzieży łączyło hasło „Bądź szalonym”. Ks. Kamil Kasztelan, asystent parafialny KSM w Wiązowie, odwołując się do przykładu świętych, przekonywał, że Bóg lubi, gdy mamy chęć do działania. Obok formacji religijnej był też czas poświęcony na pracę. W czwartek odbył się blok szkoleń przygotowujący młodzież do podjęcia wolontariatu. O pierwszej pomocy mówiła Julia Daszkiewicz, sekretarz Zarządu Diecezjalnego i kwalifikowana pielęgniarka, natomiast tematem komunikacji z osobami niepełnosprawnymi zajęła się p. Dorota Olender z Powiatowej Grupy Wsparcie Ratowniczego z Oławy. Znalazł się również czas na warsztaty duchowości KSM-u, omówienie zasad poruszania się po terenie w dniu pielgrzymki oraz wspólne tańce. Dzień zakończył specjalny koncert zagrany dla uczestników Zjazdu Formacyjnego przez zespół „40 synów i 30 wnuków na 70 oślętach”.

W piątek rozdzielone zostały zadania i rozpoczęły się próby oraz przygotowania techniczne – oznakowanie terenu, przygotowanie sceny oraz rozstawianie namiotów i ławek. Wszystko to działo się w atmosferze radości i współpracy.
Sobota, dzień Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych, dla młodzieży rozpoczął się Mszą Świętą o godzinie 6 rano – ze względu na obowiązki nie wszyscy wolontariusze są w stanie brać udział w Eucharystii wraz z pielgrzymami. Pierwsi goście przyjechali do opactwa tuż przed godziną 9 rano, a o godzinie 11.30 w Mszy Świętej  pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Siemieniewskiego udział wzięło ponad 1000 osób z 44 grup. W kazaniu mówił on o tym, że „rozumiemy cierpienie, choroby i niedostatki, kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa”. Odwołał się też do symboliki godła KSM, nawiązując jednocześnie do stulecia niepodległości, i przypomniał, że wolność jest zadaniem, zaproszeniem do dzieła, które można też zmarnować.
Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Miasta Wrocławia pielgrzymi przeszli na polanę przy klasztorze, aby wziąć udział w pikniku integracyjnym. Rozdano im 300 kg bigosu przygotowanego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, była również możliwość zakupienia ciasta i odpowiednich dla nieco niższej temperatury herbaty i kawy. Po poczęstunku rozpoczęła się część artystyczna prowadzona przez Mateusza Cieniawskiego. Występy przygotowane były przez samych pielgrzymów – wystąpiła grupa wokalna Nestor z Bielawy, członkowie WTZ Caritas w Dobroszycach, chór Miękińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich. Jako ostatni wystąpili członkowie i podopieczni Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie – grupa Celestynki i Michał de Haan. Pielgrzymka zakończyła się radośnie po tańcach prowadzonych przez młodzież z KSM około godziny 16. Wszyscy uczestnicy zostali gorąco zaproszeni na jubileuszową X Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół w Henrykowie, która odbędzie się 31 sierpnia 2019 r.