Autostrada do nieba

czyli Piesza Pielgrzymka Wrocławska
na Jasną Górę

Już 2 VIII 2018 r. z katedry wrocławskiej rusza
38. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę – 9-dniowe rekolekcje w drodze,
17 różnorodnych grup, 220 km marszu i niezliczone zdroje łask!

AGATA IWANEK

Wrocław

ARCHIWUM PIESZA PIELGRZYMKA WROCŁAWSKA

Homo viator, człowiek w drodze, pielgrzym. Motyw wędrówki towarzyszy nam od zawsze.
Wygnanie z raju, wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, głoszący w różnych miastach apostołowie. Tym ludziom przyświecał przecież jakiś cel. Jakaś Ziemia Obiecana.
Dróg jest wiele i czasem nie potrzeba aż 40 lat, żeby znaleźć swój Kanaan, czasem wystarczy zaledwie 9 dni!
Polne drogi
Chęć wędrowania do tronu Maryi była tak silna, że ogromna liczba ludzi zrzeszała się jeszcze przed oficjalnym powołaniem pielgrzymki wrocławskiej.

W 1981 r. dzięki kard. Henrykowi Gulbinowiczowi w sposób formalny powstała Piesza Pielgrzymka Wrocławska.
Często bywa jednak, że każde Boże natchnienie napotyka pewne trudności. Tak było i w tym przypadku.
Pielgrzymka była dużym wyzwaniem logistycznym (Metropolita Wrocławski powołał wtedy do organizacji ks. Stanisława Orzechowskiego i ks. Andrzeja Dziełaka). Po pierwszym roku liczba przepisów znacznie wzrosła, co wymagało błyskawicznych rozwiązań, żeby w ogóle można było iść dalej.

W drodze do tronu Maryi

Pielgrzymka to świadoma decyzja – zgoda na trudy wędrówki,
ale przede wszystkim to radość wspólnej modlitwy

Ks. Stanisław „Orzech” Orzechowski
co roku daje PPW swoje błogosławieństwo
i modlitewne wsparcie

Pewna nawierzchnia
Pan Bóg jednak zawsze wspomaga, gdy Jego dzieci chcą spotkać się z Matką.
Żadne przepisy czy utrudnienia w ruchu nie zdołają tego zmienić, dlatego od 38 lat wierni z całej archidiecezji wrocławskiej spotykają się o 6.00 w katedrze, aby z radością wyruszyć do Królowej. W ten sposób nieprzystosowana, polna droga pełna chwastów i przeszkód stała się bezpieczną nawierzchnią.
Pewna, nie znaczy prosta
„Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód” (Syr 32, 21).

Można przejść pielgrzymkę bez ofiarności, tak samo jak można przejść przez życie, wymigując się od krzyża. Pan Bóg nie potrzebuje naszego umartwienia, jednak pomaga ono lepiej zrozumieć istotę chrześcijaństwa – poświęcenie z miłości dla drugiego. Założeniem pielgrzymowania jest służba, modlitwa i wspólnota. Trzeba mieć ciągłą świadomość obecności bliźniego, stale pamiętać o jego potrzebach, troszczyć się o niego jak o siebie samego. Podanie butelki wody, pomoc w niesieniu plecaka, zapasowa para suchych skarpetek…

Pielgrzymi spotykają się z życzliwością mieszkańców miejscowości, przez które przechodzą

Msza św. na wałach jasnogórskich

ZAPISY

Od 1 czerwca rozpoczęły się zapisy w poszczególnych parafiach archidiecezji wrocławskiej. Więcej informacji o grupach pielgrzymkowych i zasadach pielgrzymowania można uzyskać pod adresem internetowym pielgrzymka.pl lub wpisując w wyszukiwarce Facebook hasło Piesza Pielgrzymka Wrocławska.
Główny punkt przygotowań i informacji pielgrzymkowej znajduje się w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” przy ul. Odona Bujwida 51 we Wrocławiu. Punkt czynny od 30 VII do 1 VIII w godz. 11–17.
Więcej informacji pod nr tel. 71 725 67 20 lub drogą mailową: pielgrzymka@pielgrzymka.pl

Pielgrzymka to świadoma decyzja, zgoda na 40 stopni w cieniu, nieprzyjemny chłód o poranku, trudnych współbraci, pęcherze i wczesne wstawanie.
Są to jednak rzeczy zewnętrzne, widoczne dla oczu, odczuwalne dla ciała. Dla ducha najważniejsza jest radość z każdego momentu, wdzięczność za to, że deszcz, który moczy wszystkie moje rzeczy, nawadnia suchą i spękaną glebę oraz daje innym wytchnienie w upale. To pożegnanie z samolubstwem i nauka doceniania małych gestów. To czas owocnych konferencji, spontanicznych tańców i pogodnych śpiewów w drodze, które prowadzą do punktu kulminacyjnego każdego dnia – Eucharystii. Nie można też zapominać o tych, których spotykamy na szlaku. Wspólnoty nie tworzą tylko ludzie idący w zorganizowanej kolumnie. Pielgrzymka uczy właśnie szerszej perspektywy, spoglądania za siebie i przed siebie, aby dostrzec innych. Mieszkańców, którzy czekają na trasie z przygotowanym posiłkiem, ludzi, za którymi kryją się ich historie.
Droga usłana różami
Ta niezbyt prosta droga może być usłana różami. Wrocławianie pielgrzymują do Maryi, nieustannie modląc się w intencjach, które niosą ze swoich domów. Są to zarówno intencje własne, jak i polecane przez wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogli stanąć na szlaku. Każda modlitwa, szczególnie różańcowa, jest właśnie jak ten piękny, czerwony kwiat, który wręczamy Matce naszego Pana. Róża ma kolce tak jak korona cierniowa, jednak w obu tkwi jakaś szlachetność, niezrozumiałe, bolesne piękno. Tak możemy wynagrodzić sercu Matki za ból Golgoty, sercu, które bez względu na wszystko wstawia się za nami.

Być na dobrej drodze
Każda dobra droga ma drogowskazy.
To sztab ludzi, którzy co roku pracują nad tym, aby pielgrzymka się odbyła. Są to w szczególności służby porządkowe, które czuwają nad bezpieczeństwem uczestników. To współbracia wielkiego serca, którzy poświęcają swój wolny czas czy chwile spędzane z rodziną po to, żeby w trakcie całego roku przygotowywać trasy i starać się o niezbędne pozwolenia. To wszyscy ci, którzy biorą urlop po to, żeby sprzedawać napoje, być w służbach medycznych, przygotowywać postoje.
To również osoby duchowne, które opuszczają swoje parafie czy zgromadzenia, aby służyć.
Przystań przy drzewie Orzechowym
W dalszym ciągu za pielgrzymkę odpowiada ks. Stanisław „Orzech” Orzechowski, który co roku daje temu dziełu swoje błogosławieństwo i modlitewne wsparcie. Będąc na szlaku, zawsze można się schować w cieniu Orzechowego słowa, które daje wytchnienie i czyni, że pielgrzymka nie jest tylko rajdem, ale także spotkaniem z żywym Jezusem.

BO MYŚLI MOJE NIE SĄ
MYŚLAMI WASZYMI
ANI WASZE DROGI
MOIMI DROGAMI
– WYROCZNIA PANA
(Iz 55, 8)

Te wyjątkowe 9 dni to nauka dla wszystkich, którzy chodzą na co dzień własnymi drogami. Nauka dziękowania, doskonalenia w dawaniu siebie, rezygnacji z egoizmu, dostrzeżenia drugiej osoby. To czas, który sprawia, że nasze drogi krzyżują się z drogami, którymi chodzi sam Chrystus. Veni, Creator Spiritus to hasło tegorocznej pielgrzymki, więc o Stworzycielu Duchu Przyjdź i działaj w naszym życiu tak, jak zadziałałeś w życiu Maryi.

Pielgrzymowanie to modlitwa, a także świadomość obecności bliźniego i troska o jego potrzeby

Wejście na Jasną Górę