„Ochrzczeni Ogniem”

Drodzy Bracia i Siostry
Wiele razy w ostatnim czasie Ojciec Święty Franciszek przypominał nam, że Duch Święty nie lubi zamkniętych przestrzeni ani drzwi, które nie są otwarte na oścież.
Członków wspólnot charyzmatycznych Papież przestrzegał wprost przed „zamykaniem Ducha Świętego w klatce”.
Dlatego z wielką radością przyjąłem informację o inicjatywie ewangelizacyjnej pt. „Ochrzczeni Ogniem”. Stanowi bowiem ona dla mnie realizację słów Piotra naszych czasów w praktyce. Nie zamykajmy się w naszych wspólnotach i parafiach, ale wyjdźmy na ulice, by wraz ze św. Janem Chrzcicielem – patronem naszej archidiecezji i miasta Wrocławia, wskazywać na Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.
Z całego serca zapraszam wszystkie wspólnoty modlitewne, charyzmatyczne oraz ewangelizacyjne, by w tym pięknym czasie podzieliły się swoim doświadczeniem działania Ducha Świętego. Wszystkich, którzy czują się uczniami Jezusa Chrystusa zachęcam do dania świadectwa swej wiary i z serca błogosławię organizatorom i uczestnikom tej niezwykłej inicjatywy.

+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski