Papieski Wydział Teologiczny

50 lat powojennej historii

W najstarszej i jednocześnie najpiękniejszej części stolicy Dolnego Śląska,
nad leniwie przepływającą Odrą, w cieniu dwóch gotyckich wież piastowskiej katedry
znajdują się budynki Papieskiego Wydziału Teologicznego.

ARKADIUSZ CICHOSZ

Biuro Promocji PWT

Gmach główny od strony dziedzińca Kurii Metropolitalnej

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

To właśnie tutaj można zgłębiać wiedzę teologiczną, filozoficzną oraz pedagogiczną. Początki kształcenia w tym miejscu sięgają XIII wieku. W tym roku uczelnia świętuje złoty jubileusz swojej powojennej historii.
Obecnie w murach Papieskiego Wydziału Teologicznego można studiować na trzech kierunkach: teologia, filozofia oraz pedagogika.
Studia teologiczne to studia jednolite magisterskie 5-letnie dla świeckich i 6-letnie dla przyszłych kapłanów.

Budynek rektoratu od strony ogrodów

ARCHIWUM PWT

Wejście do budynku rektoratu przy ul. Katedralnej 6

WITOLD MORAWSKI

Podstawowym celem studiów teologicznych dla świeckich jest przygotowanie przyszłych teologów do pracy katechetycznej w szkole. Wybierając studia na PWT, niekoniecznie jednak trzeba wiązać swoją przyszłość ze szkolnictwem. Wśród absolwentów uczelni są także dziennikarze, animatorzy stowarzyszeń i ruchów społecznych, samorządowcy, pracownicy poradni, instytucji finansowych czy przedsiębiorstw. Pracodawcy często przekonują się, że studenci i absolwenci PWT to osoby uczciwe, lojalne i otwarte na wyzwania. Pomocą w znalezieniu swojej ścieżki zawodowej i odnalezieniu się na rynku pracy służy działające na uczelni Akademickie Biuro Karier.

Studia na kierunku filozofia gwarantują uzyskanie odpowiednich kwalifikacji przydatnych do krytycznej oceny głównych idei i systemów filozoficznych oraz ich wpływu na rodzaj i jakość zjawisk kulturowych i społecznych, wpisują się również w misję społeczno-kulturową PWT i jej zainteresowanie chrześcijańską kulturą zachodnią.
W ofercie edukacyjnej są studia filozoficzne pierwszego i drugiego stopnia.
Przez pół wieku w murach uczelni na Ostrowie Tumskim dyplom magistra teologii i filozofii uzyskało prawie 6 tysięcy osób. Licencjat rzymski z teologii uzyskało blisko 970 studentów, a swoją pracę doktorską obroniło 309 doktorantów.

Gmach główny od strony ogrodów

ZDJĘCIA ARCHIWUM PWT

Inauguracja roku akademickiego

Od kilku lat oferta PWT wzbogaciła się o możliwość studiowania pedagogiki.
Studia pierwszego stopnia umożliwiają kształcenie na dwóch specjalizacjach: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną.
Dwuletnie studia drugiego stopnia to specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz pedagogika osób starszych.
Na tym kierunku dyplom licencjatu zawodowego odebrało już 80 studentów.
Pierwsi absolwenci z tytułem magistra pedagogiki opuszczą uczelnię w tym roku akademickim.
Dalsze kształcenie umożliwia bogata oferta studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie.
Wśród nich warto wspomnieć nową propozycję Podyplomowych Studiów Katechezy Przedszkolnej. Dodatkowo zdobytą wiedzę można uzupełnić znajomością języków obcych na zajęciach w Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych.
PWT to jednak nie tylko studia. Od wielu lat z inicjatywami edukacyjnymi wychodzi poza swoje mury.
W tym roku po raz kolejny prowadzi zajęcia w ramach Teologicznej Akademii Młodych (TAM).

Po młodych słuchaczach TAM z powiatu oleśnickiego, kilkuset uczniów szkół ponadpodstawowych uczestniczy w spotkaniach w Oławie.
Studenci, poprzez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego, coraz aktywniej włączają się w działania środowiska akademickiego Wrocławia w ramach Wrocławskiej Inicjatywy Samorządów Studenckich. Ważnym aspektem tej działalności są podejmowane coraz częściej akcje charytatywne, takie jak: koncerty, licytacje, zbiórki czy kwesty.

TEOLOGIA
W ŚWIECIE NAUKI

Z okazji 50 lat historii Papieskiego Wydziału Teologicznego w powojennej historii, organizowana jest międzynarodowa konferencja naukowa „Teologia w świecie nauki”, która odbędzie się w dniach od 22 do 24 czerwca. W ramach tej konferencji władze uczelni zapraszają także wszystkich absolwentów na zjazd zaplanowany na sobotę 23 czerwca.

Wykład otwarty ks. prof. Mariusza Rosika dla młodzieży

Ogrody przy ul. Katedralnej 9

Studenci w sali wykładowej

Zajęcia z języka hebrajskiego