dla dzieci

BOHATEROWIE BIBLIJNI

Zmartwychwstanie Chrystusa

Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy
spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
(Pierwszy List do Koryntian 15, 12)

Obchodzimy w tym miesiącu najpiękniejsze święta – przeżywamy na nowo dzień, kiedy nasz Pan zwyciężył śmierć, zło i grzech.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary i nadziei na wieczne życie w szczęściu z Bogiem.
Jezus przyszedł na ten świat, cierpiał, umarł i zmartwychwstał po to, by nam otworzyć niebo – zaprosić w miejsce, które dla każdego z nas przygotował.
On pragnie, abyśmy zawsze byli razem z Nim.
Zmartwychwstanie Chrystusa to fakt poświadczony przez wiele okoliczności.
Chociaż w piątek pod wieczór Jego martwe ciało złożono do grobu, to w niedzielny poranek grób okazał się pusty. Żołnierze pilnujący wejścia nie umieli wyjaśnić, co się stało z Jezusem.
Nigdzie nie znaleziono Jego martwego ciała. Nie da się tego wytłumaczyć inaczej niż tym, że Chrystus żyje.
Po powstaniu z martwych Jezus przez czterdzieści dni specjalnie ukazywał się swoim uczniom, żeby nie mieli żadnych wątpliwości. Pozwalał się dotykać, jadł z nimi posiłek.
Ukazał się nawet jednocześnie dużej grupie uczniów, by ktoś nie posądził ich o przywidzenia czy halucynacje.
Pisze o tym św. Paweł: Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie (1 Kor 15, 3-8).
Naszemu Panu bardzo zależało na tym, byśmy również my byli głęboko przekonani o Jego zmartwychwstaniu. Na tym fakcie opiera się przecież wiara w nasze zmartwychwstanie na końcu czasów.
Ufamy, że Bóg przywróci wtedy do życia także nasze ciała – do pełnego życia w niebie.

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to i nasze ciała nie mogłyby zostać wskrzeszone do wiecznego życia. Jednak Jezus prawdziwie zmartwychwstał – przekonuje o tym dalej św. Paweł: Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni (1 Kor 15, 20-22).
Fakt zmartwychwstania ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego życia wiecznego. Jest ważny dla twojego życia tu i teraz.
Skoro twoje i moje życie nie kończy się wraz ze śmiercią fizyczną, to inaczej możemy spojrzeć na różne wydarzenia – zarówno te radosne, jak i te trudne.
Nabierają one sensu, ponieważ każde możesz przeżywać z żyjącym Jezusem. Możesz z Nim dzielić i radości, i smutki, pamiętając o tym, że Jezus poprzez nie prowadzi cię do życia w pełni szczęśliwego. Każde doświadczenie przygotowuje cię do przebywania z Bogiem i bliskimi ci osobami w niebie. Warto już teraz zacząć te przygotowania.

EWA CZERWIŃSKA