KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

redaktor naczelny

Chrześcijanin nie przegrywa

W liturgii Wigilii Paschalnej Kościół, święcąc uroczyście wodę, pragnie wyraźnie przypomnieć prawdę, iż proces zmartwychwstawania każdego z nas rozpoczyna się w sakramencie chrztu, gdy Jezus Chrystus bierze odpowiedzialność za nas, za rozwiązywanie wszelkich naszych ludzkich bied i niepokojów, których przezwyciężenie jest jakimś przedsmakiem ostatecznego zmartwychwstania, pełnego zwycięstwa nad złem. Nic dziwnego więc, iż właśnie w noc zmartwychwstania Kościół przypomina najgłębszy sens tego sakramentu jako początku przejścia od, po ludzku rzecz biorąc, przegranej do pełnego zwycięstwa.
Nasze zmartwychwstanie, owo pełne zwycięstwo wysiłków religijno-moralnych każdego z nas, które dokona się na końcu czasów, gdy znów powróci Chrystus, poprzedzone jest realizacją Jego mocy już tu, w doczesnym życiu człowieka. Wszystko to, co słabe, grzeszne, co się nam nie udaje – nasze ludzkie przegrane, które udało nam się przezwyciężyć Jego mocą, są już znakiem przyszłego, pełnego zwycięstwa.
Jezus odważył się mówić o nadziei lepszego życia – i tego doczesnego, i wiecznego – nauczał o tym i tym żył. Niech wiara w zmartwychwstanie Chrystusa daje radość i nadzieję takim jak my, pielgrzymującym ziemską drogą krzyżową. Tu jest sens historii i życia każdego z nas. Pusty grób jest sposobnością, aby odnowić naszą wiarę w Żyjącego, otworzyć nasze postępowanie na nowe perspektywy, na nowe życie. Proszę przyjąć te słowa jako Wielkanocne życzenia od redakcji i współpracowników miesięcznika „Nowe Życie”.

Alleluja! Jezus żyje!