ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Kształtować przestrzeń dla Boga

Wkroczyliśmy w Wielki Post.
Praktyki związane z tym okresem liturgicznym – a więc post, modlitwa i jałmużna, czyli uczynki miłosierdzia – nie są dane po to, byśmy skupiali się na sobie. Wręcz przeciwnie – one mają nas otwierać na Boga i na drugiego człowieka. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa podejmowano post, by poczuć własną słabość i niewystarczalność. Ludzie wierzący pościli przed przyjęciem sakramentów świętych, by uświadomić sobie, że źródłem ich siły jest tylko Bóg.
Dziś, po raz kolejny w naszym życiu podejmując postanowienia wielkopostne, warto zapytać się siebie, czy one stworzą nową przestrzeń dla działania Pana Boga, czy sprawią, że mniej będzie miejsca dla naszego egoizmu, myślenia o samym sobie czy o własnych potrzebach. Wówczas – jakby naturalnie – otworzymy się na drugiego człowieka – tego, który żyje obok nas, z którym spotykamy się każdego dnia, a może także i na tego, którego mijamy na ulicy, spiesząc się do pracy, na uczelnię czy do szkoły.
Święty czas Wielkiego Postu to ogromna szansa dostrzeżenia Pana Boga, który tak często przychodzi do nas: w Eucharystii, w modlitwie, w słowie Bożym – czytanym i rozważanym w naszych rodzinach, wspólnotach i kościołach, podczas nabożeństw pasyjnych: Gorzkich Żali czy Drogi Krzyżowej i którego nieustannie spotykamy w naszych braciach i siostrach. Wykorzystajmy dobrze tę szansę.