Spotkanie w „Civitas Christiana”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie z Ks. prof. Grzegorzem Sokołowskim: „Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych”.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia