Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
luty 2018

POWSZECHNA:


ABY CI, KTÓRZY SPRAWUJĄ WŁADZĘ MATERIALNĄ, POLITYCZNĄ
LUB DUCHOWĄ, NIE POZWOLILI, BY RZĄDZIŁA NIMI KORUPCJA

W Ewangelii wg św. Łukasza znajdujemy przypowieść o nieuczciwym rządcy (Łk 16, 1-8). Jak zauważył w swoim komentarzu o. Augustyn Jankowski OSB, wybitny biblista, do dziś dnia wręcz gorszy ona niejednego słuchacza czy też czytelnika, a zarazem stanowi przedmiot subtelnych debat specjalistów od Pisma Świętego. Przy pobieżnej lekturze nasuwa się pytanie: czyżby Pan Jezus pochwalał przewrotność i nieuczciwość?
Czy zachęca nas do kombinowania?
Papież Franciszek, komentując tę przypowieść podczas Eucharystii w Domu Świętej Marty 10 XI 2017 r., zwrócił uwagę, że istnieje coś, co nazwał chrześcijańskim instynktem. Według papieża chroni on chrześcijan przed wplątaniem się w różne układy korupcyjne, przybierające niekiedy wręcz charakter mafijny. Przypomniał, że Pan Jezus zaleca swoim uczniom, by byli jak „owce między wilkami” i „roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!”.
Ojciec św. zachęcił do trzech postaw.
Pierwsza to „zdrowa nieufność” – wobec tych, którzy „obiecują zbyt wiele” i „mówią za dużo”. Drugą jest refleksja w obliczu pokus diabła, który kusi nas, znając nasze słabości. Trzecią istotną postawą jest modlitwa. Powiedział papież: „Módlmy się dzisiaj do Pana, aby dał nam łaskę bycia przebiegłymi, sprytnymi chrześcijanami. Bo chrześcijanin nie może sobie pozwolić na naiwność.
Jako chrześcijanie mamy w sobie skarb: tym skarbem jest Duch Święty. Musimy go strzec. A człowiek naiwny pozwala sobie ukraść Ducha. Chrześcijanin nie może sobie pozwolić na naiwność.
Prośmy o tę łaskę chrześcijańskiej przebiegłości i chrześcijańskiego instynktu.
To również dobra okazja do modlitwy, aby modlić się za skorumpowanych”.
Przywołana przypowieść o nieuczciwym rządcy i papieska intencja modlitwy na miesiąc luty dotykają problemu korupcji, która w dzisiejszych czasach przybiera coraz to nowe formy, pojawia się w nowych dziedzinach i w różnych postaciach. Słowniki podają, że słowo „korupcja” wywodzi się z łaciny i oznacza zepsucie, demoralizację, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność. Można więc wnioskować, iż korupcja znana była już w starożytności.
Korupcja występuje niemal we wszystkich państwach świata i dotyka sfer życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Niemal każdego dnia media informują o aferach, w które uwikłani są znani politycy, ludzie biznesu.
Częstotliwość zjawiska sprawia, że z jednej strony zwiększa się zobojętnienie na problemy korupcji, a z drugiej rodzi się przekonanie, że bez protekcji czy łapówki nie jest możliwe załatwienie nawet zwyczajnej sprawy w urzędzie, szpitalu itd.
Papieska intencja modlitwy zwraca uwagę na korupcję osób publicznych, co stanowi jeden z nasilających się problemów współczesnego świata. Wykorzystywanie funkcji publicznych do prywatnych celów jest problemem szeroko dyskutowanym w mediach i na forach parlamentarnych. Konkretne sytuacje i postawy, zarówno negatywne, jak i pozytywne, uświadamiają, że korupcja jest w większym zakresie wyborem moralnym niż finansowym. Zwalczanie korupcji to nie tylko konieczność zmian prawa i mobilizacja organów ścigania, ale przede wszystkim przewartościowanie postaw i mentalności.
Obserwacja codziennego życia i wielość informacji o zjawisku korupcji winna skłonić nas do podjęcia papieskiej intencji, „aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja”. Zachowuje swoją aktualność apel bpa Kazimierza Ryczana, który w 2014 r. prosił w jednym ze swoich listów: „Niech modlitwa doprowadzi do nawrócenia skorumpowanych urzędników.
Niech Polacy zjednoczeni wiarą staną w obronie prawdy, życia, zagrożonej wolności słowa. Niech zamysły szatana nie znajdują posłuchu w polityce, sądownictwie, w administracji, w parlamencie, w służbach ministerialnych”.

KS. BOGDAN GIEMZA