dla dzieci

BOHATEROWIE BIBLIJNI

Święty Paweł – nawrócenie w drodze do Damaszku

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba.
(Dz 9, 3)

Wszyscy znamy św. Pawła jako Apostoła pogan. To on głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i przyniósł ją do Europy.
Wcześniej jednak zawzięcie prześladował pierwszych chrześcijan. Nosił wtedy imię Szaweł i był wykształconym faryzeuszem. Pochodził z Tarsu w Azji Mniejszej. Uczył się Prawa żydowskiego w szkole najlepszego nauczyciela w Jerozolimie, Gamaliela.
Myślał, że niszcząc chrześcijan, broni wiary żydowskiej w jedynego Boga. Poprosił więc arcykapłana w Jerozolimie o listy do przełożonych synagog w Damaszku.
Na ich podstawie chciał aresztować zwolenników Jezusa.
Wyruszył zatem w podróż, żeby zrealizować to zadanie.
Zamierzał szukać w Damaszku mężczyzn i kobiet wierzących w Chrystusa, a potem sprowadzić ich do stolicy i wtrącić do więzienia.
Kiedy był już niedaleko celu swej podróży, nagle otoczyła go ogromna jasność spływająca z nieba. Szaweł upadł na ziemię. Usłyszał głos:
– Szawle, czemu Mnie prześladujesz?
Oszołomiony Szaweł nie wiedział, kto mówi do niego:
– Kim jesteś, Panie? – zapytał.
Głos odparł: – To Ja, Jezus, którego ty prześladujesz.
Jezus polecił Szawłowi, aby poszedł do miasta: – Tam ktoś ci powie, co masz dalej robić.
Z powodu tej ogromnej światłości Paweł przestał widzieć.
Jego przyjaciele poprowadzili go do Damaszku za ręce.
Przez trzy dni Szaweł nie jadł ani nie pił. To było dla niego ogromne przeżycie. Ukazał mu się sam Zmartwychwstały Chrystus. Uwierzył w Niego.
Kiedy się modlił w mieszkaniu w Damaszku, zobaczył w widzeniu, że człowiek o imieniu Ananiasz, wyznawca Jezusa, przychodzi do niego i prosi Boga o uleczenie oczu Szawła.
Tymczasem Ananiasz podczas modlitwy usłyszał, że Jezus każe mu iść do Szawła, na ulicę Prostą. Sprzeciwił się, ponieważ słyszał o złu, jakie Szaweł wyrządził chrześcijanom w Jerozolimie.

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

Kiedy Jezus potwierdził, że wybrał Szawła do specjalnej misji, Ananiasz posłuchał Pana.
Wszedł do domu, gdzie przebywał Szaweł. Położył na nim ręce w geście modlitwy i odezwał się: – Szawle, przysłał mnie Jezus, którego spotkałeś na drodze do Damaszku.
Przejrzyj i niech napełni cię Duch Święty.
Szaweł poczuł, że coś jakby łuski spada mu z oczu.
Odzyskał wzrok.
Przyjął chrzest i został uczniem Chrystusa.
Dopiero wtedy zjadł posiłek.
Przez pewien czas został w Damaszku i odważnie głosił w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.
Historia nawrócenia Szawła jest niezwykła. Często pragniemy takiej nadzwyczajności w swoim życiu – a przecież już ją mamy na co dzień. Jezus jest z tobą w każdej chwili – możesz z Nim się spotykać, rozmawiać i widzieć Go w Najświętszym Sakramencie. Masz w sercu Ducha Świętego, który mieszka tam od chwili twojego chrztu. Czy potrzeba czegoś więcej, żeby, tak jak św. Paweł, mówić innym o Bogu, który kocha? Mówić niekoniecznie słowami i językiem, ale przede wszystkim życiem i postępowaniem…
Już dziś bądź świadkiem radości i pokoju, jakie wnosi do twojego serca Boża miłość – dziel się nią z tymi, którzy są wokół ciebie.

EWA CZERWIŃSKA