PAWEŁ WRÓBLEWSKI

Wrocław

Smog – cichy zabójca

Radni Województwa Dolnośląskiego 30 XI 2017 r. przyjęli pakiet trzech tzw. uchwał antysmogowych. Prace nad ich stworzeniem trwały ponad rok. Nad rozwiązaniami, które poprawią jakość powietrza w naszym regionie, pracował zespół ekspertów powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W atmosferze rozważnej dyskusji, szerokich konsultacji wśród samorządowców, mieszkańców naszego regionu i organizacji ekologicznych powstało lokalne prawo, które jest wypadkową wszystkich racjonalnych głosów i opinii. Wyjściowe teksty uchwał zawierały zapisy bardzo restrykcyjne: we Wrocławiu i dolnośląskich uzdrowiskach zakazywały palenia w piecach zarówno węglem, jak i drewnem, i to w dość nieodległych terminach. Na szczęście, mimo nacisków organizacji ekologicznych, prace nad ostatecznymi wersjami uchwał zdominowała racjonalna i merytoryczna dyskusja, dzięki której m.in. „uratowano” tradycyjne kominki i uwzględniono interesy tych, którzy w trosce o poprawę czystości powietrza zamontowali lub zamontują w najbliższych latach nowoczesne piece na węgiel, a według pierwotnych zapisów mogli być dość szybko zmuszeni do ich likwidacji.
W rezultacie powstały trzy odrębne uchwały regulujące przepisy osobno dla Wrocławia, uzdrowisk i reszty regionu.
Już od 1 VII 2018 r. nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem, biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Analizy wykazały, że jedynie całkowite wyłączenie paliw stałych może poprawić stan powietrza w uzdrowiskach i we Wrocławiu na tyle, żeby jego jakość mieściła się w dopuszczalnych normach. Zgodnie z nowymi przepisami na Dolnym Śląsku stopniowo będą likwidowane nieekologiczne piece na węgiel. Zakaz ich montowania będzie obowiązywał od lipca 2018 r.
Główne założenia wszystkich projektów uchwał dotyczą wyeliminowania spalania paliw złej jakości i wyłączenia z obiegu instalacji grzewczych powodujących trującą emisję gazów i pyłów do atmosfery, wymianę kotłów i pieców na niskoemisyjne oraz zakaz palenia paliwami stałymi we Wrocławiu i w uzdrowiskach od 1 VII 2028 r., tam gdzie będzie to możliwe. Uchwała umożliwia korzystanie z kominków, pod warunkiem że spełniają one standardy określone w dyrektywie UE i nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu. Możliwe jest wyposażenie instalacji w elektrofiltry. I choć końcówka procedowania uchwał była, z powodu nacisków organizacji ekologicznych i mediów, gorąca, na sesji zaś entuzjastycznie nagrodzono radnych i twórców uchwał gromkimi brawami, to jednak nie można w tym przypadku w prosty sposób sparafrazować słów Neila Armstronga stawiającego pierwszy krok na Księżycu, iż był to „mały krok człowieka, ale wielki skok ludzkości”.
W przypadku przepisów antysmogowych ich uchwalenie jest raczej małym krokiem zapoczątkowującym długi marsz ku czystej atmosferze. Ważne, aby wszyscy jego uczestnicy szli równym tempem.