KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

redaktor naczelny

Tajemnica Boga

Dla małego dziecka każdy dzień jest połączony z nowymi odkryciami.
Jego świat staje się coraz bogatszy, a przez to piękniejszy.
Odkrywając coś nowego, doskonali swoje umiejętności. Wtajemniczanie w życie łączy się stopniowo z poznawaniem hierarchii dobra i zła.
Równocześnie objawia się przed człowiekiem tajemnica ludzkiego serca. Jest to świat nieogarniony. Upłyną dziesiątki lat, a człowiek nie zdoła poznać motywów ludzkiej nienawiści, zazdrości, przewrotności, a także nie potrafi poznać pełni piękna zawartego w dobroci i miłości.
Poznawanie prawdy, czasem nawet gorzkiej, jest przygodą godną człowieka. Radość życia znika, gdy człowiek nie ma już sił lub chęci do otwierania kolejnych drzwi tajemnicy. Rezygnacja z poznawania, zadowolenie z tego, co człowiek posiada, jest klęską człowieka. Bardzo szybko pojawia się w jego sercu nuda, a z nią zmęczenie i starość ducha.
Chrześcijaństwo jest drogą ludzkiego życia wiodącą przez kolejne wtajemniczenia w głąb Tajemnicy samego Boga. Trudność polega na tym, że człowiek chce w pełni poznać Tajemnicę, chce ją mieć w swoich rękach, chce być wobec niej wolny. Tymczasem Tajemnica Boga jest większa niż człowiek. To Bóg chce człowieka wprowadzić w swe bogactwo, pragnie, by Jego Tajemnica objęła człowieka. Nie pochłonie go jak morze, ale ubogaci, udoskonali, uczyni wolnym tak, jak człowiek nawet nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Duch Święty pomaga nam zbliżyć się do Tajemnicy samego Boga.
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy realizację nowego programu duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, którego celem jest odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga jest kierowana na skutki bierzmowania, osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej oraz tworzenie środowiska wzrostu wiary. Dary Ducha Świętego zostały nam udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane.