ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Na dobry początek

Pierwsze dni nowego roku stanowią dla wielu okazję, by podejmować różnego rodzaju postanowienia. Dotyczą one rozmaitych dziedzin naszego życia, a nierzadko sprowadzają się do wybaczenia sobie samemu popełnionych błędów i rozpoczęcia na nowo dążenia ku doskonałości. Dajemy sobie w tych dniach kolejną szansę, wierząc, że tym razem nie zostanie ona zmarnowana.
Z tym klimatem swoistego rodzaju powrotu do początków współgra temat styczniowego numeru „Nowego Życia”. Zesłanie Ducha Świętego dało bowiem początek działalności Kościoła. To On był i jest pierwszym ewangelizatorem. Kiedy prześledzimy Pismo Święte, a szczególnie dzieła św. Łukasza (Ewangelię i Dzieje Apostolskie), zauważymy, że od zstąpienia Ducha Świętego swoją misję rozpoczyna Pan Jezus (było to podczas chrztu w Jordanie). Duch Święty także stoi u początków misji apostołów, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy wychodzą na ulice, by głosić Chrystusa.
Tego samego Ducha otrzymaliśmy w sakramencie chrztu i bierzmowania. Ten sam Duch napełnia katolików, także w XXI w.
On działa dziś w świecie. Nie osłabł ani nie pozostawił nas samych. Można jedynie pytać o to, czy stwarzamy Mu przestrzeń do działania. Święty Łukasz zapisał, że zarówno na Jezusa, jak i na apostołów Duch zstąpił wówczas, kiedy się modlili. To wyraźny znak. Jeśli ktoś chce zobaczyć owoce działania Ducha w swoim życiu, musi się szczerze modlić.
Bez modlitwy będziemy biedni, bo będziemy zdani jedynie na siebie i na własne siły.