Franciszek – papież naszych czasów – konkurs

Koło Naukowe Studentów Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pragnie zaprosić do udziału w pierwszej edycji Diecezjalnego Konkursu Papieskiego pod hasłem: „Franciszek – papież naszych czasów„.

Poprzez udział w Konkursie pragniemy zwrócić uwagę młodzieży na postać Ojca Świętego Franciszka, jego życie oraz nauczanie, zachęcić wszystkich młodych do zapoznania się z dokumentami papieskimi, a także do samodzielnego pogłębienia wiedzy o samym papieżu znanym niegdyś jako kard. Jorge Mario Bergoglio.

Do udziału w Diecezjalnym Konkursie Papieskim zachęcamy wszystkich uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych). Konkurs jest dwuetapowy:

I etap – szkolny, podczas którego uczniowie rozwiązują test wiedzy o papieżu Franciszku przygotowany przez Koło Naukowe Studentów Teologii PWT we Wrocławiu. Etap szkolny Konkursu przewidziany jest na czwartek, 11 stycznia 2018 roku (godzina 10:00).

II etap – diecezjalny będzie miał miejsce w sali Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w czwartek, 1 marca 2018 roku.

Jednocześnie Koło Naukowe Studentów Teologii PWT we Wrocławiu zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji na temat Diecezjalnego Konkursu Papieskiego, przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu Papieskiego oraz zachęcenie uczniów do wzięcia udziału.

DIECEZJALNY KONKURS PAPIESKI
INFORMACJA DLA KATECHETÓW

  1. Katecheta jest odpowiedzialny za przebieg etapu szkolnego Diecezjalnego Konkursu Papieskiego: Franciszek – papież naszych czasów.
  2. Zgłoszenia uczestników Konkursu Papieskiego prosimy przesyłać na adres mailowy Koła Naukowego:kolonaukowepwt@gmail.com do dnia 22 grudnia 2017 roku.
  3. Do piątku 5 stycznia 2018 roku do szkoły zostaną przesłane (drogą mailową) arkusze testowe.
  4. I etap Konkursu Papieskiego odbywa się w szkole 11 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 pod opieką Katechety. Uczestnicy mają 90 minut na rozwiązanie testu.
  5. Katecheci sprawdzają arkusze testowe. Dane dwójki najlepszych uczniów prosimy o przesłanie na adres mailowy Koła Naukowego kolonaukowepwt@gmail.com do dnia 1 lutego 2018 roku.

Wypełnione arkusze testowe prosimy wysłać do dnia 20 lutego 2018 roku na adres:

Papieski Wydział Teologiczny
ul. Katedralna 9
50-328 Wrocław
z dopiskiem: Diecezjalny Konkurs Papieski.

Etap diecezjalny Konkursu Papieskiego odbędzie się w sali Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w czwartek, 1 marca 2018 roku. Wszelkie informacje na temat II etapu Konkursu zostaną przesłane drogą mailową do szkoły do dnia 15 lutego 2018 roku. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące Diecezjalnego Konkursu Papieskiego prosimy kierować na adres: kolonaukowepwt@gmail.com.