Wieczory Tumskie

Serdecznie zapraszamy na Wieczór Tumski poświęcony Świętej Jadwidze Śląskiej, z okazji 750 – lecia Jej kanonizacji.
Jadwiżański Wieczór Tumski odbędzie się  w niedzielę, 26 listopada br., o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim.
Wykład „Święta Jadwiga Śląska w kulturze artystycznej ziem polskich od średniowiecza do współczesności” wygłosi wrocławski historyk Sztuki, dr Dariusz Galewski z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W części muzyczne z recitalem organowym wystąpi znakomity wirtuoz Piotr Rojek, wykładowca i dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W Jego wykonaniu usłyszymy kompozycje inspirowane postaciami świętych: Św. Jadwigi Śląskiej, Św. Stanisława, Św. Wojciecha. Będą to utwory Wincentego z Kielczy, St. Moniuszki, M. Gąsieńca, H.M. Góreckiego i P. Rojka.