dla dzieci
BOHATEROWIE BIBLIJNI

Aniołowie Stróżowie – nasi niebiańscy przyjaciele

Swoim aniołom rozkazał w twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
(Psalm 91, 11)

W dniu 2 października obchodzimy w liturgii Kościoła święto Aniołów Stróżów. Kim oni są i skąd wiemy o ich istnieniu? Pismo Święte wspomina o aniołach ponad trzysta razy, w różnych sytuacjach i okolicznościach. Pan Jezus mówi o tym, że mamy aniołów, którzy są blisko Boga i patrzą na Niego: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie (Ewangelia wg św. Mateusza 18, 10b).
Są oni duchami, nie mają ciała, więc dla większości z nas pozostają niewidzialni.
Bywają przedstawiani jako postacie ludzkie ze skrzydłami, najczęściej o kobiecej twarzy, lecz nie są po prostu idealnymi ludźmi – to duchy wyższe. Posiadają cechy przypisywane zarówno mężczyznom (odwaga, siła, waleczność, stanowczość, męstwo), jak i kobietom (dobroć, łagodność, piękno, harmonia). Dostają od Stwórcy specjalne zadania do wykonania, On ich posyła do naszego świata.
Każdemu człowiekowi Pan Bóg „przydziela” jednego anioła-opiekuna, dlatego nazywamy go Aniołem Stróżem. Jego zadaniem jest pomagać nam w drodze do zbawienia, do nieba. To taki przyjaciel, który opiekuje się nami, broni przed złem.
Podsuwa dobre myśli i natchnienia.
Zachęca do dobrego postępowania.
Dodaje nam sił, pomaga walczyć z naszymi słabościami czy wadami. Nigdy jednak nie zmusza nas do niczego, tylko mobilizuje do wykorzystywania zdolności, talentów i darów, w które Pan Bóg nas wyposaża.
Anioł Stróż towarzyszy każdemu z nas przez całe życie, nigdy nie zostawia nas samych, ale troszczy się o nas jako Boży wysłannik.
Psalmista tak pisze o jego opiece wobec ciebie: Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać (Psalm 91, 10-13).
Mając na co dzień takiego strażnika i pomocnika, możesz czuć się bezpiecznie. Na pewno wiele razy osłaniał cię swoimi skrzydłami, choć o tym nie wiedziałeś. Ochronił cię przed niejednym niebezpieczeństwem, ustrzegł od wielu wypadków, pomógł w trudnych sytuacjach.
Niektórzy potrafią zobaczyć swojego Anioła Stróża, rozmawiają z nim (na przykład św. Faustyna, św. Ojciec Pio). Może dziś ty też tego spróbujesz?
Wystarczy zacząć od prostej modlitwy, którą znasz od wczesnego dzieciństwa:
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.