ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Na drodze do jedności

Od konfliktu do komunii – to tytuł wydanego w 2013 r. wspólnego dokumentu teologów rzymskokatolickich i luterańskich. Tekst ten wprawdzie nie stanowi przełomu w przezwyciężaniu różnic doktrynalnych między Kościołami, jest jednak kolejnym krokiem na drodze poszukiwania tego, co łączy katolików i protestantów. Jego tytuł oddaje historię relacji między Kościołem rzymskokatolickim a ewangelicko-augsburskim w ciągu minionych 500 lat.
I chociaż celu naszej drogi jeszcze do końca nie osiągnęliśmy, to jednak w ostatnim czasie mieliśmy wiele okazji, by uczynić kolejne kroki ku budowaniu jedności. Myślę tutaj o wizycie papieża Franciszka na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Lund czy o dolnośląskich obchodach 500-lecia Reformacji. Przeszłości nie można zmienić, to jednak od chrześcijan XXI w. zależy, na ile przybliżą się do Jezusa Chrystusa. A im bliżej będziemy Jezusa, tym staniemy się bliżsi sobie. Dziś wielu wierzącym trudno jest kochać Kościół, ale nie mam wątpliwości, że są to czasy, kiedy potrzebuje On naszej miłości.
Zglobalizowany świat, w którym tak wielu ludzi jest zagubionych, zdezorientowanych, niepewnych, lękających się przyszłości, stawia przed nami konkretne zadanie: radowania się z Ewangelii i przekazywania jej współczesnym, tak aby cały świat uwierzył, że Bóg staje się dla nas darem i powołuje nas do wspólnoty ze Sobą.
To my – chrześcijanie XXI w. – mamy poczuć się odpowiedzialnymi za poziom nadziei w świecie i stać się nie tyle nauczycielami, ile świadkami tego, że prawdziwym źródłem nadziei jest tylko Jezus Chrystus i Jego Ewangelia.