Ligoniowy laur dla Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy

W ramach Roku Jadwiżańskiego (2016-2017) obchodzonego w metropolii wrocławskiej, obejmującej archidiecezję wrocławską, diecezję legnicką i świdnicką, z okazji 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi zostało zaplanowanych wiele wydarzeń o charakterze religijnym, naukowym i kulturowym. Trzeba mieć na uwadze pielgrzymki różnych grup i stanów do Trzebnicy i innych miejsc związanych z kultem św. Jadwigi, sympozja naukowe, wystawy artystyczne, koncerty, itp. Z racji jubileuszu abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, z datą 1 września 2017 roku ogłosił dekret ustanawiający Medal Świętej Jadwigi Śląskiej. To najwyższe odznaczenie, które w archidiecezji wrocławskiej będą mogły otrzymać osoby świeckie i konsekrowane, a także instytucje i osoby prawne.

Ks. Bogdan Giemza SDS

Trzebnica

 

Ks. Jerzy Olszówka
Kustosz Sanktuarium w Trzebnicy

Nieplanowanym elementem jubileuszu jest uznanie i wyróżnienie dla Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy przyznane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wspomniana nagroda jest przyznawana od 1963 roku. Podstawą do uhonorowania osób i instytucji laurem im. Juliusza Ligonia jest promowanie wartości patriotycznych i chrześcijańskich, wnoszących wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska. Juliusz Ligoń (1823-1889), którego imię nosi śląska nagroda, był kowalem, pisarzem ludowym i działaczem społeczno-narodowym, walczącym o polskość w trudnym okresie Kulturkampfu.

Kapituła ligoniowego lauru obradująca w składzie: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący, Maciej Szepietowski – sekretarz, prof. dr hab. Franciszek Marek, dr hab. Marek Rembierz, Piotr Sutowicz przyznała w 2017 roku już po raz 44. Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia. Tegorocznymi laureatami zostali:

  • Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza od 2006 roku) – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny;
  • Maria Dragon (dyrektorka szkół katolickich prowadzonych w Opolu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich) – za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu;
  • Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi – za wytrwałość, w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.

Uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia odbyła się w dniu 20 września br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W uroczystości wzięli udział m.in.: abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, bp Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, abp senior Damian Zimoń, ks. prowincjał Salwatorianów Piotr Filas, ks. Jerzy Olszówka SDS – kustosz Sanktuarium w Trzebnicy, Jerzy Trela – wicestarosta powiatu trzebnickiego, przedstawiciele Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i lokalnych władz, szkół oraz zaproszeni goście.

W imieniu Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy nagrodę odebrał ks. Jerzy Olszówka SD, proboszcz i kustosz Sanktuarium, natomiast okolicznościową laudację wygłosił bp prof. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej. Wskazał on na wielowiekowy i żywy kult św. Jadwigi Śląskiej, jego znaczenie w integracji Śląska oraz rolę Salwatorianów, którzy pełnią posługę duszpasterską w Trzebnicy od 25 sierpnia 1945 roku. Podkreślił przy tym dobrą współpracę władz kościelnych i samorządowych, co przynosi wymierne owoce dla miasta i sanktuarium. „Praca Kościoła w Trzebnicy – powiedział m.in. bp Kopiec – dzięki charyzmatycznej posłudze Księży Salwatorianów, a zwłaszcza powojennego pioniera – ks. Wawrzyńca Bochenka – urosła do rangi symbolu. Podtrzymana przez kontynuatorów – wydobywamy z pietyzmem ks. profesora Antoniego Kiełbasę – przynosi jak najpiękniejsze owoce.

Trzebnica otuliła, po ustaniu wojennych odgłosów, nowe społeczeństwo swoją przyjaźnią i zaproszeniem do pogłębiania wzajemnego rozumienia siebie. Z uznaniem spoglądamy na stworzenie w Trzebnicy pięknych warunków dojrzewania do doskonałości – to pełen blasku kościół, sięgający pamięcią świętej władczyni; Muzeum Kultu Świętej Patronki, organizowane od 1964 r. i nieustannie wzbogacane; Dom Rekolekcyjny, centrum pielgrzymkowe z imponującą przestrzenią ołtarza polowego jako wotum Jubileuszowe za 2000 lat chrześcijaństwa i włączonej pamięci o tysiącleciu chrześcijaństwa w Polsce. Przy tym klasztor Sióstr Boromeuszek, posługujących na miejscu dawnych mniszek cysterek i ocierające nas zawsze o naszą  Świętą. Wreszcie wyjątkowa propozycja z 2009 r. i stopniowa realizacja tzw. Dużej ścieżki św. Jadwigi – to stworzona przestrzeń czynnego rozmyślania i przyswajania sobie szczegółów z biografii i przesłania wiary naszej Patronki. Przez te wszystkie zrealizowane zamysły jest ono dzisiaj błogosławionym miejscem, zwłaszcza, gdy przed 10 laty zyskało status Międzynarodowego Sanktuarium przez decyzję rzymskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa – za zgodą Ojca św. Benedykta XVI – dekretem z dnia 24 stycznia 2007 r. A te piękne filary zwieńcza, niby zupełnie przypadkowo, data 16 października 1978 r. i dzień patronalny wyboru Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową – właśnie na Trzebnicę kierują się oczy wszystkich ludzi dobrej woli”.

Z kolei ks. Jerzy Olszówka, kustosz trzebnickiego sanktuarium, w swoim podziękowaniu zwrócił uwagę na trudny okres po II wojnie światowej. Znaczną rolę w integracji repatriantów przybyłych w 1945 roku do Trzebnicy, głównie z kresów Rzeczpospolitej, odegrała postać św. Jadwigi. Mimo iż była Niemką z urodzenia, to dla nowych mieszkańców, którzy doświadczyli krzywd od Niemców, nie było to przeszkodą i zaczęli ją czcić jako orędowniczkę i patronkę tych ziem.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, w liście gratulacyjnym przekazanym na ręce ks. Olszówki napisał m.in.: „Jestem głęboko przekonany, iż otrzymana nagroda nie tylko wzbudzi zainteresowaniem wizytą w Sanktuarium poświęconym św. Jadwidze Śląskiej, ale co więcej przybliży licznym wiernym jej postać, a tym samym zachęci do naśladowania w wierności chrześcijańskim wartościom”.

Abp Wiktor Skworc w przemówieniu po wręczeniu nagród, odniósł się do znaczenia słowa „civitas”. Powiedział, że słowo to jest bardzo pojemne i ma wiele znaczeń: społeczeństwo, państwo, miasto. Syntetycznie rzec ujmując, powiedział metropolita katowicki, laureaci są w służbie civitas i szkoły, i miasta, i państwa, i społeczności. Abp Skworc zakończył przemówienie stwierdzeniem, że „dzięki takim osobom, jak dzisiejsi laureaci możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, nie obawiając się o losy civitas”.

Warto nadmienić przy tej okazji, że wśród dotychczasowych laureatów nagrody im. Juliusza Ligonia jest związany z Trzebnicą ks. prof. Antoni Kiełbasa SDS († 2010), który w 2003 roku otrzymał nagrodę za znaczący wkład do nauki polskiej w dziedzinie historii Kościoła katolickiego na Śląsku.

Pełna relacja video z katowickiej gali wręczenia nagród jest dostępna na stronie: http://e-civitas.pl/w-katowicach-wreczono-xliv-slaska-nagrode-im-juliusza-ligonia-wideo/

Laureaci. Od prawej:
Małgorzata Mańka-Szulik, Maria Dragon,
ks. Jerzy Olszówka

Bp Jan Kopiec

Dyplom

Nagroda. Statuetka