Zejdźmy z kanapy!

POZNAJ SANKTUARIA METROPOLII WROCŁAWSKIEJ

Mamy lato, czyli wakacje, urlopy, a przynajmniej weekendy. To znaczy, że warto – wręcz trzeba się poruszać! Oto propozycja nie do odrzucenia: nawiedzanie naszych lokalnych sanktuariów. Kierunek: miasto Wrocław oraz nasza archidiecezja. Pieszo, rowerem, komunikacją miejską, koleją, samochodami, autobusami – indywidualnie i zbiorowo. Decyzja na „tak” przyniesie pielgrzymom owoce na doczesność i wieczność! Pozwoli też zaprzeczyć twierdzeniu polskiego bajkopisarza i pedagoga Stanisława Jachowicza: „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.
Po co do sanktuarium?
Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii poświęca sanktuariom i pielgrzymkom cały VIII rozdział, w którym można wyczytać m.in. następujące uwagi i zasady (p. 262–263):
▸ Sanktuarium, które nierzadko powstało z jakiegoś ruchu pobożności ludowej, jest znakiem żywej obecności zbawczej Pana w historii. Jest miejscem odpoczynku, w którym lud Boży może nabrać sił, aby iść dalej.
▸ Każde sanktuarium ma wielką wartość symboliczną: jest ikoną miejsca przebywania Boga z ludźmi. W oczach wiernych sanktuaria są (z powodu swojego pochodzenia) miejscami wspominania wydarzenia, które uważa się za nadzwyczajne albo które zdeterminowało powstanie jakichś form pobożności, albo świadczą o pobożności i o wdzięczności ludu za otrzymane łaski. Przez częste znaki miłosierdzia, które tam się przejawiają, są miejscami uprzywilejowanymi Bożej opatrzności i wstawiennictwa NMP, świętych i błogosławionych.
▸ Ze względu na swoje położenie, często w miejscach wysokich i odosobnionych, przez swoje piękno, mogą być znakiem harmonii kosmosu i odbijać piękno Boże.
▸ Przez kaznodziejstwo, które tam się rozlega, skutecznie wzywają do nawrócenia jako zaproszenie, żeby żyć w miłości i aby zwiększać dzieła miłosierdzia; mogą być miejscami wzywającymi do życia naznaczonego naśladowaniem Chrystusa.
▸ Sanktuaria mogą być − z powodu życia sakramentalnego, które tam się odbywa – miejscami umocnienia wiary, wzrastania w łasce, miejscami ucieczki i nadziei w trudach.
Jak widać, do zyskania jest naprawdę wiele.
W drogę! – czyli wyzwanie dla ambitnych Oto lista sanktuariów archidiecezji wrocławskiej. Postarajcie się ją uzupełniać według swoich możliwości, dopisując daty i sposób nawiedzenia każdego z tych miejsc.
A jeśli zechcecie się podzielić swoimi doświadczeniami z tej pielgrzymki – napiszcie do redakcji „Nowego Życia”.
Szczęść Boże!

KS. ALEKSANDER RADECKI

ILUSTRACJA JOANNA KOŚCIUKIEWICZ

SANKTUARIUM
WROCŁAW

 1. Katedra pw. św. Jana Chrzciciela – NMP Adorującej
 2. Kościół pw. św. Karola Boromeusza – MB Łaskawej, Patronki małżeństw i rodzin
 3. Kościół pw. Klemensa Dworzaka – NMP Pocieszenia
 4. Kościół pw. św. Wojciecha (oo. dominikanie) – NMP Różańcowej; grób bł. Czesława, Patrona Wrocławia
 5. Kościół pw. Opieki św. Józefa – MB Ostrobramskiej
 6. Kościół pw. św. Augustyna – MB Pocieszenia z Hodowicy, Patronki młodych małżeństw
 7. Kościół pw. św. Mikołaja – Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła
 8. Kościół pw. św. Łazarza (par. pw. św. Maurycego) – MB Uzdrowienia Chorych
 9. Kościół pw. NMP na Piasku – MB Zwycięskiej z Mariampola
 10. Kościół pw. Opieki św. Józefa – NMP Miłosierdzia Ostrobramskiej

ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA

 1. BRZEG DOLNY – MB Szkaplerznej (obraz ze Śniatynia)
 2. GÓRA, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – św. Anny
 3. HENRYKÓW – NMP Matki Języka Polskiego
 4. JUTRZYNA – św. Franciszka z Asyżu
 5. LIGOTA KSIĄŻĘCA – NMP Wniebowziętej, Patronki Pracy Rolników
 6. ŁOZINA – NMP Bolesnej Uzdrowienia Chorych (obraz z Tuligłów)
 7. MAŁUJOWICE – św. Jakuba Apostoła
 8. NOWOLESIE – NMP Różańcowej
 9. OŁAWA – NMP Matki Pocieszenia (obraz z Witkowa)
 10. SOBÓTKA – NMP Matki Nowej Ewangelizacji oraz św. Anny
 11. SOŚNICA – Podwyższenia Krzyża Świętego (Schody Święte)
 12. SULISTROWICZKI – MB Dobrej Rady i Mądrości Serca
 13. ŚWIĘTA KATARZYNA – NMP Częstochowskiej
 14. TRZEBNICA – św. Jadwigi Śląskiej
 15. WOJNOWICE – Podwyższenia Krzyża Świętego
 16. ZIĘBICE – Męki Pańskiej (Kościół pw. św. Jerzego)