Teologia, filozofia, pedagogika i…

Ostrów Tumski to najstarsza i jednocześnie najpiękniejsza część stolicy
Dolnego Śląska. Można tutaj spędzić kilka lat wspaniałej przygody ze studiami.
Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (PWT) to wybór
z wielu stron trafiony. Trwa rekrutacja na rok akademicki 2017/2018.

ARKADIUSZ CICHOSZ

Wrocław

Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym
we Wrocławiu, 11.10.2016 r.

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zaprasza w tym roku na trzy kierunki: filozofię, pedagogikę i oczywiście teologię. Rekrutacja podstawowa na każdy z tych kierunków trwa do 31 lipca. Studia teologiczne można podjąć na jednym z dwóch cykli. Tak zwany cykl „A” to oferta dydaktyczna dla tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa w jednym z pięciu afiliowanych wyższych seminariów duchownych. Cykl „B” natomiast adresowany jest do osób świeckich, które pragną zgłębiać nauki teologiczne.
Kandydaci do kapłaństwa mogą studiować w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej, Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów we Wrocławiu oraz Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.
Katecheci, dziennikarze, samorządowcy, przedsiębiorcy
Studia teologiczne w cyklu „B” to pięcioletnie jednolite studia magisterskie zakończone zdobyciem tytułu magistra nauk teologicznych. Absolwenci tego kierunku najczęściej znajdują zatrudnienie jako katecheci. Wybierając studia na PWT, niekoniecznie trzeba wiązać swoją przyszłość ze szkolnictwem.
Wśród absolwentów uczelni są także dziennikarze, animatorzy stowarzyszeń i ruchów społecznych, samorządowcy, pracownicy poradni, instytucji finansowych czy przedsiębiorstw.
– Pracodawcy coraz częściej przekonują się, że studenci i absolwenci PWT to osoby uczciwe, lojalne i otwarte na wyzwania – mówi ks. prof. PWT dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prorektor ds. dydaktycznych.

Pomocą w znalezieniu swojej ścieżki zawodowej i odnalezieniu się na rynku pracy służy działające na uczelni Akademickie Biuro Karier.
Teologia to kierunek, który bardzo dobrze sprawdza się do studiowania w parze z innym, niekoniecznie nawet humanistycznym. – Mamy tego żywe przykłady, że to się da zrobić. Nawet dla studentów nauk ścisłych studia z teologii mogą być uzupełnieniem na pełny ogląd świata – przekonuje ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec.
Drugim kierunkiem oferowanym na PWT jest filozofia. Studia licencjackie i magisterskie gwarantują badanie najważniejszych idei i systemów filozoficznych i ich wpływu na rodzaj i jakość zjawisk kulturowych i społecznych.
Studia te wpisują się w misję społeczno-kulturową PWT i jej zainteresowanie chrześcijańską kulturą zachodnią.
Od kilku lat oferta PWT wzbogaciła się także o możliwość studiowania pedagogiki. Studia pierwszego stopnia umożliwiają kształcenie na dwóch specjalizacjach: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną.
Dwuletnie studia drugiego stopnia to specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika osób starszych.
– Studia pedagogiczne okazały się strzałem w dziesiątkę. W ubiegłym roku akademickim mieliśmy pierwszych absolwentów studiów pierwszego stopnia pedagogiki i prawie wszyscy otrzymali pracę, często już podczas praktyk mieli zapewnione zatrudnienie – mówi ks. Pietkiewicz.
Dalsze kształcenie umożliwia bogata oferta studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie z teologii.
Dodatkowo zdobytą wiedzę można uzupełnić znajomością języków obcych na zajęciach w Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych.

Nie samą nauką student żyje
PWT oprócz nauki ma jeszcze jeden wymiar – duchowy. Jest on zgodny z tym, co w encyklice Fides et Ratio pisał św. Jan Paweł II. Wykładowcy i studenci oprócz egzaminów, wykładów i kolokwiów znajdują czas na modlitwę i życie sakramentalne. W kaplicy uczelnianej codziennie odprawiana jest Msza św. W Adwencie i Wielkim Poście studenci przeżywają dni skupienia, a każda uczelniana uroczystość ma swoją kulminację w archikatedrze wrocławskiej podczas Eucharystii.
Nie brakuje także typowych elementów życia studenckiego. Jednym z ich wymiarów są Juwenalia studentów PWT zwane „Tomaszonaliami” (od św. Tomasza z Akwinu – patrona uczelni katolickich). To wyjątkowe święto, podczas którego władze uczelni symbolicznie na ten czas przekazują studentom klucze Wydziału.
Studenci PWT angażują się także w liczne akcje charytatywne: jarmark bożonarodzeniowy, koncert charytatywny „Studenci PWT dla Życia” dla Fundacji Evangelium Vitae i Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, „Nie bądź sknera – kup pampera” z zakupionym koncentratorem tlenowym oraz „Dar dla Aleppo” dla szpitala św. Ludwika w syryjskim Aleppo. Jedną z najmłodszych inicjatyw jest grupa teatralna, która swoimi występami uświetnia uroczystości uczelniane.
Teologiczna Akademia Młodych
PWT to jednak nie tylko studia. Od wielu lat uczelnia wychodzi z inicjatywami edukacyjnymi poza swoje mury.
W mijającym roku akademickim odbyła się pilotażowa edycja Teologicznej Akademii Młodych. Młodzież ponadgimnazjalna z powiatu oleśnickiego uczestniczyła w wykładach i panelu dyskusyjnym.
Spotkało się to z wielkim zainteresowaniem nauczycieli, ale przede wszystkim samych uczniów.
W nowym roku akademickim TAM będzie miał kolejną odsłonę i być może nie tylko w Oleśnicy.

Budynek Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

W pilotażowej edycji Teologicznej Akademii Młodych wzięło udział trzystu młodych ludzi, a wykłady mieli m.in. Szymon Hołownia, ks. dr Maciej Małyga, ks. dr Rafał Kowalski.

CO ZROBIĆ, ABY STAĆ SIĘ
STUDENTEM PWT I STUDIOWAĆ
W NAJPIĘKNIEJSZEJ CZĘŚCI
WROCŁAWIA?

Najprościej – wejść na stronę www.pwt.wroc.pl i poznać szczegóły rekrutacji. Wszelkie informacje można także uzyskać, kontaktując się telefonicznie (71 322-99-70 w. 21) lub mailowo (rekrutacja@pwt.wroc.pl).