KATOLICKA WSPÓLNOTA „DROGA”

Wiele pasów ruchu

Cała historia zaczęła się kilka lat temu wśród absolwentów kilku duszpasterstw
akademickich. Nadeszła potrzeba czegoś nowego, nowej wspólnoty.

KAMILA ROZENEK

Wrocław

ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆ

Formacja w DA przestała wystarczać, po skończeniu studiów zmieniają się potrzeby i możliwości, z kolei w parafii często trudno znaleźć coś skierowanego do młodych dorosłych, którzy nie mają jeszcze swoich rodzin.
Zebrała się wtedy grupa blisko 20 osób, która – wraz z asystentem kościelnym ks. Rajmundem Pietkiewiczem – stała się zalążkiem powstającej Katolickiej Wspólnoty „Droga”.
Od tych dni minęło 8 lat. Po krótkim czasie spotykania się w gościnnych pomieszczeniach salezjanów na pl. Grunwaldzkim, na stałe zadomowiliśmy się w sercu Wrocławia – na Ostrowie Tumskim, w pięknym kościółku św. św. Piotra i Pawła i w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, zwanym popularnie „Czwórką”.
Nasza Wspólnota znacznie się rozrosła – na cotygodniowej mszy świętej jest nas zazwyczaj około 40–50 osób, na niektórych wydarzeniach czy spotkaniach – nawet 80. Wzrost liczby „Drogowiczów” sprawił, że zaczęliśmy potrzebować drugiego duszpasterza – od roku jest z nami, przy współudziale św. Antoniego, o. Tomasz Skibiński, franciszkanin, na co dzień mieszkający na wrocławskich Karłowicach.
Warto jednak postawić sobie pytanie – co sprawia, że właśnie „Droga” jest wspólnotą, którą wybieramy, w której chcemy być? Zapraszamy Cię, szanowny Czytelniku „Nowego Życia”, do poznania nas bliżej – może właśnie te myśli w tym pomogą.
Wspólna Eucharystia
Pierwszą odpowiedzią w takich chwilach jest zawsze Pan, zawsze Jezus. Miejscem, w którym zawsze możemy Go spotkać, są sakramenty, dlatego w „Drodze” kładziemy wielki nacisk na wspólną Eucharystię. Stałe miejsce – wspomniany już kościół św. św. Piotra i Pawła, stały termin – wtorek, godz. 19.00. Niezależnie od pory roku, w roku szkolnym i w wakacje, wypoczęci i zmęczeni… Co tydzień razem stajemy wokół ołtarza. Panu Bogu powierzamy naszą Wspólnotę, naszą formację, nasz świat. Wiele osób podkreśla, że ważnym elementem wspólnotowych mszy jest porządne, pogłębione kazanie – takie, które nie tylko objaśnia usłyszane słowo Boże, ale też pomaga je odkrywać i realizować w codzienności. Co dwa tygodnie modlimy się wspólnie także po mszy. Jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, są muzyka i śpiew, jest uwielbienie i dziękczynienie…
Przede wszystkim jest spotkanie. Spotkanie z Bogiem, który nas ożywia i przemienia, ale i tworzy jedność, tworzy Wspólnotę.

Pogłębiona formacja
Co drugi wtorek przeznaczony jest na pogłębioną formację.
Jeden z naszych duszpasterzy jest świetnym biblistą, więc niemal grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Dlatego też spotykamy się na konferencjach biblijnych, w których rozważamy słowo Boże z nadchodzącej niedzieli. Zawiłości starotestamentalnych czytań szybko się prostują, a Ewangelia staje się bliższa. Dzięki temu łatwiej dostrzec Boże działanie w życiu, łatwiej też się na nie otworzyć. Inne wtorki to dni konferencji o życiu chrześcijańskim, które przeżyliśmy we Wspólnocie Seminarium Odnowy Wiary (prowadził je o. Norbert Oczkowski, dominikanin) i chcemy jeszcze rozszerzyć niektóre jego treści. I wreszcie budowanie Wspólnoty, integracja, pogłębianie relacji między nami.
To kolejna rzecz, która wypełnia nam wtorkowe wieczory.
Wspólne rozważanie słowa Bożego
Wiara – podobnie jak miłość – ma tę cudowną właściwość, że pomnaża się, kiedy jest dzielona z innymi.
Dlatego tworzymy małe grupy dzielenia, które spotykają się w domach ich członków. Rozważamy słowo Boże, które jest „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). Szukamy działania Bożego w naszym życiu i budujemy się świadectwem innych. To też moment zacieśniania się relacji, tworzą się przyjaźnie, umacniają więzi. Wielu z nas pracuje z ludźmi, którzy są daleko od Boga, a grupki stają się jednocześnie momentem szczerej rozmowy o życiu duchowym i „poligonem”, na którym możemy przygotować się do głoszenia Ewangelii w środowiskach, w których żyjemy. Wspólnota pomaga nam też poznać ludzi, z którymi po prostu miło jest spędzać czas, także na łonie natury, na wycieczkach czy po prostu wspólnie wychodząc pogadać i potańczyć.
Działania w ramach Kościoła wrocławskiego
Jako Wspólnota działamy też w ramach Kościoła wrocławskiego.
Warto wspomnieć tu o dwóch cyklicznych inicjatywach. Pierwszą z nich są warsztaty „Zadbaj o nią”, uczące naturalnego rozpoznawania płodności. To temat ważny i ciągle aktualny, dotyczący nie tylko katolików, bo wpisuje się w nurty propagujące zdrowy styl życia i świadomość tego, jak działa nasze ciało. Warsztaty prowadzone są przez specjalistki z zakresu NPR. Od kilku lat organizujemy także Warsztaty dla Kobiet i Mężczyzn „KiM”.

Wyjazd grupy na warsztaty Gospel w Poznaniu

Bal karnawałowy

ZDJĘCIA Z ARCHIWUM KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY „DROGA”

To weekendowe spotkanie poświęcone rozwojowi w kobiecości lub męskości, zgodnie z pięknym planem, który ma Bóg dla każdej i każdego z nas. To czas, aby mężczyźni wzmacniali swoją siłę i męstwo, odnajdując i rozeznając swoją rolę w świecie i Kościele, czas dla kobiet, aby rozpoznawały i wydobywały swoje piękno, zdolne przemieniać świat, w którym żyjemy. To także czas na to, by zwolnić, by budować relacje, nawiązywać znajomości. Nie zapominamy też o relaksie, o czasie wśród natury. Zazwyczaj KiM odbywa się poza Wrocławiem, gdzieś pośród przyrody.
„Droga”… Wiele pasów ruchu, które prowadzą razem do wspólnego Celu, do Tego, który sam jest Drogą, Prawdą i Życiem. Zapraszamy, abyś i Ty z nami „pojechał tą drogą” – po prostu przyjdź i… zostań na dłużej.