PAWEŁ WRÓBLEWSKI

Wrocław

Czas na ekologię

Moda na ekologię stała się w Polsce faktem. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Ochrony Środowiska blisko trzy czwarte Polaków uważa, że nasze zachowanie może wpływać na środowisko. Z roku na rok coraz więcej osób segreguje śmieci, używa biodegradowalnych toreb, wybiera komunikację miejską zamiast samochodu, oszczędza wodę. Niemal połowa z nas ma w swoich domach nowoczesne, szczelne okna i korzysta ze sprzętu AGD klasy A+, który zużywa znacznie mniej energii. Stopniowo odchodzimy też od przetworzonej żywności i wolimy jeść to, co sami przygotowaliśmy – najlepiej z warzyw i owoców wyhodowanych bez użycia pestycydów i sztucznych nawozów.
Dolny Śląsk jest w czołówce wszelkich działań, także tych ekologicznych.
Obecnie w fazie konsultacji społecznych jest projekt wieloletniego, regionalnego programu zatytułowanego „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”. Decyzję o jego przygotowaniu podjął Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a jego opracowaniem zajmuje się Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Niewiele osób zapewne pamięta, że przed laty Dolny Śląsk był potentatem nie tylko w produkcji rolnej, ale i w przetwórstwie. Funkcjonujące kiedyś zakłady nie przetrwały jednak zmian przełomu lat 80. i 90. Zresztą i produkcja rolna podupadła w zderzeniu z wielkimi inwestycjami przemysłowymi. Nasze zasoby uzdrowiskowe, największe w kraju, cały czas balansują na granicy możliwości sprawnego funkcjonowania. Potrzeba nowych, innowacyjnych pomysłów, by ten potencjał efektywniej wykorzystać. Dlatego głównym celem wspomnianego programu jest znalezienie sposobów na poprawę konkurencyjności dolnośląskiej gospodarki w obszarze żywności oraz kreowanie i rozwój programów wspierających zdrowie publiczne, w tym: rewitalizację, profilaktykę i terapię – poprzez zintensyfikowanie transferu wiedzy i innowacji ze środowisk akademickich do dolnośląskiej gospodarki.
Liczymy, że program umożliwi efektywne podjęcie działań dla ożywienia gospodarczego w obszarze agrobiznesu i usług na rzecz jakości życia oraz przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tych sektorach. Zgodnie z założeniami program ma wykorzystać bogate doświadczenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w realizacji przedsięwzięć z dziedziny rozwoju i wykorzystania biotechnologii, a także możliwości całego wrocławskiego środowiska akademickiego, instytucji otoczenia biznesu, istniejących na Dolnym Śląsku klastrów i parków technologicznych z uwzględnieniem organizacyjnego oraz finansowego wsparcia administracji samorządowej. Przewiduje się, że działania programu będą realizowane w latach 2017–2023, w szczególności z wykorzystaniem dostępnych w tym okresie środków Unii Europejskiej. Liczymy też, że program stanie się wzorcem dla innych regionów Polski, a nawet Europy.