dla dzieci

BOHATEROWIE BIBLIJNI

Maryja – nasza Mama i Królowa

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
(Księga Apokalipsy św. Jana 1, 42)

Maryja jest ziemską Mamą naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa – o tym wszyscy wiemy.
Dzięki Jej zgodzie na Boże plany Jezus mógł przyjść na ten świat: mieć ludzkie ciało, urodzić się jak każdy z nas, prowadzić życie jak inni ludzie w Jego narodzie. Poprzez Jej decyzje, postanowienia i działania stał się Bogiem bliskim nam, Emmanuelem.
Maryja (po hebrajsku Jej imię brzmi Miriam) zgodziła się być narzędziem w ręku samego Boga. Wypełniała Jego wolę we wszystkim: nosiła Jezusa pod swoim sercem, wyruszyła w trudną podróż do Betlejem, urodziła Go w grocie, a nie w pięknym i wygodnym domu, karmiła Go, opiekowała się Nim. Uczyła tego, czego i nas uczą nasze mamy: chodzić, mówić, modlić się do Ojca Niebieskiego, pomagać w domu…
Widziała, jak bawi się z rówieśnikami, jak pomaga swemu Opiekunowi Józefowi w pracy w warsztacie stolarskim. Towarzyszyła Mu w dorastaniu…
Gdy Jezus rozpoczął działalność publiczną – opuścił dom rodzinny, nauczał lud, dokonywał znaków i cudów – śledziła z uwagą Jego poczynania, dowiadywała się, gdzie jest, co robi… Stale modliła się, by Bóg Ojciec Mu błogosławił i chronił przed niebezpieczeństwem. Mimo że nie wszystko rozumiała z Jego misji, nie znała przecież wszystkich Bożych zamysłów, to nieustannie była przy Swoim Synu myślami i modlitwą. Jak każda mama, kochała Go ponad wszystko.
Jezus, zanim umarł za nas na krzyżu, uczynił Maryję naszą Mamą. Powiedział do swojego ukochanego ucznia: Oto Matka twoja (Ewangelia wg św. Jana 19, 27). Ona teraz opiekuje się każdym z nas, także tobą. Jest przy tobie, by prowadzić cię coraz bliżej Jezusa, pomagać ci w twoich dobrych planach. Towarzyszy ci, tak jak dwa tysiące lat temu Jezusowi – w nauce, w odpoczynku, w domu, w szkole, w kościele.
Wszędzie, gdzie przebywasz, możesz prosić Ją o pomoc.

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

A Ona przypomni ci, co mówi do ciebie jej Syn. Zachęci, abyś spojrzał do Słowa Bożego i posłuchał go. Zrozumie twoje radości i smutki, gdy się z Nią nimi podzielisz. Pocieszy Cię, kiedy coś ci się nie uda albo coś cię martwi. Zawsze będzie mieć dla ciebie dobre słowa – słowa miłości i troski o twoje szczęście.
Warto, żebyś o tym wszystkim pamiętał.
Masz w Maryi najlepszą Mamę. Jednak dzięki Bożemu wybraniu i postanowieniu jest Ona kimś jeszcze więcej… Jest naszą Królową i Królową całego świata. Przyjęcie łaski, którą Bóg Ją obdarował, wyróżnia Maryję spośród wszystkich ludzi.
Św. Jan nazywa Ją Niewiastą obleczoną w słońce. Maryi jako Matce naszego Pana należy się wyjątkowy szacunek i miłość. Nie zapominaj o tym.
Możesz Maryję czcić i kochać również przez to, jak odnosisz się do własnej, ziemskiej mamy. Staraj się okazywać jej miłość: pomagać w domu, wyręczać ją w obowiązkach, starannie wykonywać swoje zadania domowe i szkolne. W swojej mamie kochaj najlepszą Mamę i wzór dla nas wszystkich – Maryję.

EWA CZERWIŃSKA