KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

redaktor naczelny

Jesteśmy odpowiedzialnymi zarządcami

Od początku pontyfikatu papież Franciszek kieruje uwagę nie tylko Kościoła, ale i świata na ludzi ubogich. Już sam wybór imienia „Franciszek” jest wskazaniem na priorytety pontyfikatu. Imię syna zamożnego kupca z Asyżu, który odszedł od światowego trybu życia, stając się „Biedaczyną z Asyżu”, świadczy o szczególnej więzi papieża z ubogimi i ubóstwem – „Jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich”.
Franciszek jest papieżem zaangażowanym w sprawy społeczne, cechuje go wrażliwość i wyczucie na biedę człowieka. Do kwestii społecznych Papież podchodzi w sposób teologiczny. Każda aktywność na polu społecznym bierze swój początek z wyznania wiary. Osobista wiara winna przejawiać się społecznie, z przemiany serc ludzkich rodzą się zmiany społeczne. Zło w przestrzeni społecznej pochodzi z serca człowieka, a nie tylko z okoliczności zewnętrznych.
Zdaniem papieża Franciszka – prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusję o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych. Wskazuje także na nadzieję towarzyszącą człowiekowi, która zachęca ludzkość do uznania, że zawsze jest wyjście, że zawsze można zmienić kurs, że zawsze możemy coś uczynić dla rozwiązania problemów. Dla Franciszka kruchy świat, z człowiekiem, któremu Bóg powierza nad nim opiekę, stanowi wyzwanie dla ludzkiej inteligencji, aby rozpoznać, jak należy ukierunkowywać, kształtować i ograniczać władzę. Ludzie nie są „panami wszechświata”, lecz mają być „odpowiedzialnymi zarządcami”.