Madonna w słońcu – Obraz Matki Bożej Świdnickiej

W jednej z kaplic katedry świdnickiej Maryja króluje jako „Pani w słońcu”,
bo jest Tą, która rozświetla mroki życia człowieka.

BP IGNACY DEC

Biskup Świdnicki

Kaplica Matki Bożej Świdnickiej

ZDJĘCIA Z ARCHIWUM WSD DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława, męczennika w Świdnicy, który od 25 marca 2004 r. z woli Ojca św. Jana Pawła II stał się katedrą diecezji świdnickiej, należy do najznakomitszych sakralnych zabytków Dolnego Śląska. Ostatnio został wpisany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na listę Pomników Historii (15 marca 2017).
Historia obrazu
W kościele tym od połowy XV w. znajduje się owalnego kształtu, namalowana na desce ikona Najświętszej Maryi Panny, nazwana z czasem obrazem Matki Bożej Świdnickiej. Początkowo obraz wisiał na pierwszym od wejścia filarze południowej nawy bocznej kościoła farnego, nawet wtedy, gdy kościół znalazł się w rękach protestantów.
W czasach najazdu Szwedów obraz został schowany przez katolików i odnaleziony dopiero w drugiej połowie XVII w., gdy duszpasterstwo przy kościele św. św. Stanisława i Wacława sprawowali jezuici. Oni też w związku z odnalezieniem obrazu nazwali go Madonna in Sole (Madonna w słońcu), gdyż jak wówczas pisano, wizerunek ten schowany w cieniu herezji błyszczy teraz jak w słońcu, w pełnym blasku zwycięskiej wiary katolickiej. Niektórzy historycy twierdzą, że tytuł ten jest starszy i odnosi się do promienistej poświaty, którą otoczona jest Matka Boża.
W drugiej połowie XVII w. za sprawą jezuitów rozpoczął się kult tego obrazu. Zaczęto spisywać cuda, których wierni doznawali za wstawiennictwem Matki Bożej Świdnickiej.
Świadectwem uzdrowień i innych doznanych łask były liczne wota wiszące niegdyś we wnętrzu kościoła.
W związku z narastającym kultem i otrzymywanymi łaskami postanowiono stworzyć dla obrazu bardziej godne i szacowne miejsce. Stąd też 10 października 1686 r. jezuici przenieśli obraz Matki Bożej Świdnickiej z filara nawy bocznej do dawnej kaplicy rzeźników. Obraz został umieszczony w centrum ołtarza. Hrabina von Sintzendorf z d. Kinsky, wdowa po staroście księstwa świdnicko-jaworskiego, ufundowała dla obrazu srebrną sukienkę zdobioną szlachetnymi kamieniami. Postać Matki Bożej otoczono złotą promienistą glorią, nawiązując do tytułu Maryi „Madonna in Sole”. Kaplicę przebudowano i nadano jej nowy, maryjny wystrój, zrealizowany wedle wzorów włoskich.
Imię Maryi utworzone z przeplatanych liter znalazło się zarówno na sklepieniu kaplicy, jak i wśród promieni słońca na ołtarzu, na mensie ołtarzowej, a nawet w formie intarsji na pierwszej z barokowych ławek. Malowidła na sklepieniu z 1709 r., autorstwa czeskiego artysty Johanna Hiebla, ukazują cykl nieszczęść, jakie nawiedziły Świdnicę w okresie wojny trzydziestoletniej, począwszy od powstania czeskiego, wkroczenia wojsk cesarskich na Śląsk, aż do zarazy w 1633 r.
Ich konsekwencją jest ucieczka nękanej ludności do Świętej Bożej Rodzicielki, co ukazuje procesja błagalna do Maryi.
Obrazowi Matki Bożej w ołtarzu towarzyszą figurki aniołów siedzących na gzymsach wspieranych przez kapitele pilastrów w narożach kaplicy.

Obraz Matki Bożej Świdnickiej

O Maryjo, nasza Pani

Pieśń o Matce Bożej Świdnickiej
słowa bp Ignacy Dec, melodia Marta Moneta

O Maryjo, nasza Pani
Od wieków tu jesteś z nami,
My Ci za to dziękujemy
Obraz Twój koronujemy.

Światu Jezusa wydałaś,
W miłości Go wychowałaś,
Na Golgocie usłyszałaś,
że Matką naszą się stałaś.

Niepokalanie Poczęta
Do nieba zostałaś wzięta,
Abyś świętym królowała
I nad ziemią też czuwała.

Masz na ziemi miejsc tak wiele,
Także w świdnickim kościele,
Od wieków tu jesteś czczona
Przez dzieci Twoje chwalona.

Matko Boża, Cię kochamy,
Do Ciebie się uciekamy,
Uproś zdrowie naszym chorym
I błogosławieństwo zdrowym.

Czuwaj też nad rodzinami,
Opiekuj się zawsze nami,
Byśmy zawsze dobrzy byli
I wolę Bożą pełnili.

Pani w słońcu, Matko nasza
Niech nas zło już nie przestrasza,
Tobie się dziś zawierzamy
I z Tobą w dobru wytrwamy.

Kiedy już stąd odejdziemy,
Przed Bogiem wszyscy staniemy,
Wypraszaj nam zmiłowanie
Wieczne z Bogiem królowanie.

Ołtarz flankują dwie figury przedstawiające rodziców Maryi: św. Annę i św. Joachima. W kaplicy stoją figury św. Agnieszki i św. Ignacego Antiocheńskiego, patrona św. Ignacego Loyoli, wykonane przez wrocławskiego rzeźbiarza Johanna Albrechta Siegwitza w latach 1726–1727. Poświęcenia kaplicy, zwanej do dzisiaj marmurową ze względu na wspaniały wystrój, dokonał w 1727 r. wrocławski sufragan Eliasz Daniel Sommerfeld, biskup tytularny Leontopolis.
Kult Maryi w polskiej rzeczywistości Druga wojna światowa oszczędziła świdnicki kościół.
Po wojnie przybyli tu Polacy głównie ze Wschodu, zwłaszcza z okolic Lwowa i Stanisławowa. Przynieśli z tamtych stron pobożność maryjną.
Nic też dziwnego, że od samego początku, gdy tu przybyli, pielęgnowali pobożność maryjną. Głównymi promotorami kultu maryjnego w parafii św. św. Stanisława i Wacława byli przybyli tu kapłani.
Spośród kilku proboszczów, którzy sprawowali duszpasterstwo w Świdnicy w latach powojennych, najbardziej do rozwoju kultu maryjnego przyczynił się ks. Dionizy Baran, który sprawował funkcję proboszcza parafii św. św. Stanisława i Wacława w latach 1957–1983. To właśnie on w latach 1971–1972 poddał obraz Matki Bożej Świdnickiej konserwacji po kradzieży w 1969 r. sukni. Pracę tę wykonał zespół konserwatorów z Krakowa. Ks. proboszcz Dionizy wprowadził we wtorki nabożeństwa do Matki Bożej Świdnickiej. W hołdzie dla Matki Bożej ułożył pieśń pt. Świdnicka Pani, do której melodię skomponował miejscowy organista Adam Malinowski. Nabożeństwo wtorkowe od tamtych czasów przetrwało aż do dziś i cieszy sie nadal dużą liczbą uczestników. Odbywa się ono we wtorki po Mszy św. o godz. 9.00 w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej i na jego program składają się: czytanie podziękowań i próśb, wspólnie odmawiana cząstka Różańca, wezwania: „Matko Boska za nami wstawiaj się” oraz pieśń Świdnicka Pani.
Zamykając krótką historię obrazu i jego kultu, należy jeszcze dodać, iż kard. Henryk Gulbinowicz (metropolita wrocławski w latach 1976–2004), na prośbę ks. Jana Bagińskiego, proboszcza parafii, 8 maja 2000 r. ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Świdnickiej w kościele św. Stanisława i św. Wacława.

Ku koronacji
Od 2009 r. trwa w Kościele powszechnym Nowenna przed stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie, prowadzona głównie przez księży pallotynów. W nurt przygotowań do świętowania stulecia objawień fatimskich włączyła się diecezja świdnicka. Od października 2014 r. trwa w diecezji peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej.
W ciągu każdego tygodnia Figura nawiedza dwie parafie, w których są głoszone rekolekcje maryjne przez ojców franciszkanów konwentualnych.
W czasie tej maryjnej peregrynacji zrodziła się biskupowi świdnickiemu idea, aby maryjny rok 2017 upamiętnić jakimś maryjnym wydarzeniem. W zamyśle takim wydarzeniem mogłaby być uroczysta koronacja czczonego od ponad pięciuset lat obrazu Matki Bożej Świdnickiej – „Madonny w słońcu”. Przygotowania do tego wydarzenia podjęliśmy we wrześniu 2016 r. rozpoczęciem dziewięciomiesięcznej Nowenny przed uroczystością koronacji, której datę wyznaczyliśmy na dzień 13 maja 2017 r., w setną rocznicę pierwszego zjawienia się Matki Bożej w Fatimie.
Od 13 września każdego 13 dnia następnego miesiąca jest sprawowana w katedrze świdnickiej Msza św. z okolicznościową homilią i nabożeństwem fatimskim, połączonym z procesją światła. Do tej pory odprawiliśmy osiem takich „trzynastek”, z udziałem dużej liczby wiernych.
W międzyczasie podjęliśmy przygotowania bezpośrednie obejmujące wszystkie parafie naszej diecezji. Od 12 marca br. trwa w diecezji dziewięciotygodniowa Nowenna w każdej parafii, a w parafiach Świdnicy peregrynuje kopia obrazu Matki Bożej Świdnickiej, przebywając w każdej świdnickiej parafii przez siedem dni. Nowe korony oraz sukienki dla Dzieciątka Jezus i dla Maryi wykonał znany artysta Mariusz Drapikowski. Zostały one już poświęcone przez papieża Franciszka na Jasnej Górze w dniu 28 lipca 2016 r., w czasie jego pielgrzymki do naszej Ojczyzny na Światowe Dni Młodzieży. Jesienią 2016 r. skierowaliśmy prośbę do papieża Franciszka o wysłanie jego legata do przewodniczenia tej uroczystości koronacyjnej. Ojciec św. odpowiedział pozytywnie na naszą prośbę i wyznaczył kard. Zenona Grocholewskiego, byłego prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej, jako swojego legata na tę uroczystość.
Kończąc tę krótką relację, zapraszam wszystkich Czytelników „Nowego Życia” do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Mariusz Drapikowski, gdański bursztynnik, 24 marca
2016 r. podczas Mszy Krzyżma zaprezentował
bp. Ignacemu Decowi i zebranym księżom sukienkę dla
wizerunku MB Uzdrowienia Chorych w Świdnicy

KS. ROMAN TOMASZCZUK /FOTO GOSC

Świdnicka Pani

Pieśń o Matce Bożej Świdnickiej
słowa ks. Dionizy Baran, melodia Adam Malinowski

Świdnicka Pani, Bogarodzico,
W promieniach słońca królujesz nam.
Twoje my dzieci, Tobie oddani,
Pieśń swą wznosimy do niebios bram.

Świdnicka Pani, Królowo nasza,
W piastowskim grodzie zebrany lud,
Hen z krańców ziemi, z dziejów zamieci
Pragnie ci złożyć swój życia trud.

Świdnicka Pani, święta Dziewico,
Perłami zdobna w ołtarzu tym,
Przyjm modły nasze i swego Syna
Ubłagaj kornie za ludem swym.

Świdnicka Pani, o Matko nasza,
Weź w swą opiekę ten polski lud.
Niech zawsze wierny Synowi Twemu
Będzie piastowski, świdnicki gród.