Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
kwiecień 2017

O G Ó L N A

ABY MŁODZIEŻ UMIAŁA WIELKODUSZNIE ODPOWIADAĆ NA SWOJE
POWOŁANIE, ROZWAŻAJĄC POWAŻNIE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ
POŚWIĘCENIA SIĘ PANU W KAPŁAŃSTWIE LUB W ŻYCIU KONSEKROWANYM

Chciałem, abyście byli w centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was” – napisał papież Franciszek w liście do młodzieży datowanym 13 stycznia 2017 r. List został opublikowany z okazji prezentacji w tym dniu w Watykanie „Dokumentu Przygotowawczego” XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który ma odbyć się w październiku 2018 r., a jego temat brzmi: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.
Kard. Gualtiero Bassetti, arcybiskup Perugii (Włochy) w swoim komentarzu do tematyki synodu podkreślił, że będzie ona wyjątkowej wagi z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, samo spotkanie biskupów o takim charakterze nie jest owocem doraźnej mody kościelnej, ale jest wyrazem sposobu bycia Kościoła, który pragnie jak najwierniej wsłuchiwać się w Boże natchnienia i ludzkie potrzeby. Drugi powód znaczenia zapowiedzianego synodu to według hierarchy sposób traktowania młodzieży w polityce, w której powtarza się slogany, że „przyszłość należy do młodzieży” lub że „powinniśmy myśleć o przyszłości naszych dzieci”.
W rzeczywistości jest to dalekie od faktycznych problemów młodych ludzi.
Szansa synodu tkwi w tym, uważa kard. Bassetti, by Kościół rzeczywiście szukał sposobów i środków dotarcia do młodych ludzi.
Dlatego nie tylko ojcowie synodalni, ale także w codziennej posłudze pastoralnej Kościoła powinno się poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania: Jakiego duszpasterstwa potrzebują dzisiaj młodzi? Jakie istnieją pomysły na duszpasterstwo młodych? Przywołując myśl Jana Pawła II, że młodzież jest nadzieją i przyszłością Kościoła, należy postawić pytanie: Czy Kościół jest nadzieją młodych? Problem tkwi m.in. w tym, że dla młodych – jak zauważa ks. Krzysztof Pawlina, odwołując się do badań socjologicznych młodzieży w Polsce – „Kościół jawi się im jako świat instytucji, i to instytucji nieprzyjaznej. Takiej instytucji się nie słucha, nie idzie za jej nauczaniem”.
We wspomnianym liście do młodzieży Ojciec św. napisał m.in.: „Również Kościół pragnie słuchać waszego głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet waszych wątpliwości i waszej krytyki. Sprawcie, aby wasze wołanie było słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach i niech dotrze do waszych duszpasterzy”.

MODLITWA ZA MŁODZIEŻ DO ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Św. Jadwigo, wciąż młoda duchem i sercem! Tak wcześnie dojrzała musiałaś podjąć drogę, jaką wyznaczył Ci Bóg w trudnym darze Twojego powołania.
Napełniona Bożą łaską już jako młoda dziewczyna, umiejąca z nią wiernie współpracować, jesteś wciąż dobrym wzorem i natchnieniem dla ludzi młodych do zabiegania i troski o dojrzałość życia i odpowiedzialność miłości.
Zawsze rozumiałaś ludzi młodych, oni często właśnie u Ciebie szukali zrozumienia, rady i pomocy, a jako łączniczka pokoleń potrafiłaś budować silne więzi i mosty przekraczające to, co dzieli, wciąż zaś dowartościowywać to, co łączy. Św. Jadwigo, zawierzamy Tobie całą naszą młodzież, dziś tak często zagubioną w obcych dla siebie krajach i kulturach. Ochroń ludzi młodych przed zdeprawowaniem i utratą cennych wartości duchowych oraz osobowych.
Nie pozwól, aby utracili swój naturalny idealizm. Uproś im odwagę postępowania za Jezusem, jedynym Mistrzem prawdziwej miłości i Panem wartościowego życia. Nie pozwól im się zagubić w świecie kłamstwa, obłudy, nieczystości oraz konsumpcji. Niech nigdy nie utracą Chrystusowej przyjaźni, która jest zawsze najcenniejszym skarbem młodego serca. Amen.

Zwracam uwagę na planowane wydarzenie synodalne z kilku powodów.
Planowany synod ma być wyrazem troski Kościoła o młodzież. Jak do tej pory w Kościele w Polsce, poza zapowiedzią synodu, nie słychać o jakichś przygotowaniach.
Dlatego potrzebna jest modlitwa za wszystkich, którzy włączeni są w szeroki proces wychowywania młodzieży. Ta modlitwa winna być zanoszona do Boga również za młodzież, aby stosownie do sformułowania intencji modlitewnej „umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym”.

KS. BOGDAN GIEMZA SDS