dla dzieci

BOHATEROWIE BIBLIJNI

Bartłomiej Apostoł – pierwsze spotkanie z Jezusem

Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.
(Ewangelia wg św. Jana 1, 47b)

Bartłomiej należał do grona dwunastu Apostołów Jezusa. Był nazywany również Natanaelem i pochodził z Kany Galilejskiej (gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu – przemiany wody w wino na weselu).
Do Jezusa przyprowadził go Filip.
Początkowo Bartłomiej powątpiewał, czy Jezus jest tym, którego zapowiadali prorocy w Starym Testamencie. Czyż może być co dobrego z Nazaretu? (J 1, 46b) – zapytał. Był podejrzliwy, ponieważ Nazaret był wtedy małym, niczym się niewyróżniającym, wręcz zacofanym miasteczkiem. Nikt się nie spodziewał, by z takiego miejsca mógł pochodzić Mesjasz. Bartłomiej, mimo swoich uprzedzeń, poszedł jednak z Filipem, by samemu zobaczyć Chrystusa i przekonać się, kim jest.
Jezus pochwalił prawość Bartłomieja.
Nazwał go prawdziwym Izraelitą. Widział jego szczerość i poszukiwanie prawdy.
Bartłomiej zdziwił się, że Jezus mówi tak, jakby go znał. W odpowiedzi usłyszał: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym (J 1, 48b). Znajomość tych faktów przez Jezusa wystarczyła Bartłomiejowi, by uznać w Nim Pana: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (J 1, 49).
To pierwsze spotkanie z Jezusem zaważyło na całym życiu Bartłomieja. Został zaproszony do grona najbliższych przyjaciół Jezusa. Odtąd towarzyszył Mu w wędrówkach. Po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Pana przypuszczalnie zaniósł Ewangelię do Indii.
Choć nigdzie nie czytamy o nadzwyczajnych, spektakularnych czynach Bartłomieja, jednak może być dla nas wzorem i przykładem przylgnięcia do Jezusa.
Takie przylgnięcie jest możliwe także dla ciebie. Jezus nikogo nie odrzuca, ale zaprasza do bliskiej przyjaźni.
Wystarczy, że uwierzysz w Niego i będziesz Mu ufał.

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

On będzie prowadzić cię dobrą drogą przez życie. Staraj się w modlitwie otwarcie rozmawiać z Jezusem, ponieważ dzięki temu stajesz się Mu coraz bliższy, a On tobie. Warto być z Nim szczerym, niczego nie ukrywać przed Nim, lecz powierzać Mu i oddawać wszystkie sprawy, także te najdrobniejsze. Jezus wie o tobie wszystko – lubi jednak, gdy sam, z własnej woli opowiadasz Mu o swoim życiu.
Wtedy dzieli z tobą codzienne radości i zmartwienia, a ty nigdy nie zostajesz sam. Zawsze jest przy tobie, gotowy przytulić cię i otoczyć swoimi ramionami, gdy tego potrzebujesz, i nauczyć tego, czego nie potrafisz. Twoje życie może stać się w ten sposób niezwykłą przygodą z Jezusem, twoim Przyjacielem.
Bóg może zdziałać jeszcze większe rzeczy, kiedy powierzasz Mu całe swoje życie. Przeczytaj obietnicę, jaką Jezus dał swoim uczniom: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (J 1, 51).

EWA CZERWIŃSKA