PAWEŁ WRÓBLEWSKI

Wrocław

Święto Dolnego Śląska

Św. Jadwiga obecna jest w naszej regionalnej świadomości już od 750 lat. Jej kult liturgiczny trwa niemal nieprzerwanie od bulli kanonizacyjnej papieża Klemensa IV. W 1344 r. biskup wrocławski Przecław z Pogorzeli nakazał wprowadzenie święta św. Jadwigi de precepto (z przykazania) w całej diecezji. Na Śląsku był to dzień wolny od pracy.
17 IX 1680 r. papież bł. Innocenty XI wprowadził na prośbę króla Polski Jana III Sobieskiego święto św. Jadwigi do Kalendarza liturgicznego Kościoła Powszechnego. 330 lat po tym fakcie, 16 X 2010 r., po raz pierwszy obchodzono uroczyście ustanowiony niespełna rok wcześniej uchwałą sejmiku z 17 XII 2009 r. Dzień Województwa Dolnośląskiego.
Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia rezolucji o ustanowieniu Dnia Województwa Dolnośląskiego właśnie w dzień św. Jadwigi nawiązywała do roli Jej kultu na naszych ziemiach. Rozwijany w ciągu wieków, wpłynął na zachowanie religii katolickiej wśród mieszkańców rozległej diecezji wrocławskiej, stał się też ważnym elementem w procesie integracyjnym mieszkańców ziemi dolnośląskiej. Przesłanie, jakie przynosi postawa i historia życia św. Jadwigi Śląskiej, i jego wartości mają charakter ogólnoludzkich zasad moralnych wywodzonych zarówno z wiary w Boga, jak i praw etycznych nieodwołujących się do religii. O głębokim zakorzenieniu tej świętej w świadomości Dolnoślązaków niech świadczy to, iż w sondzie przeprowadzonej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego aż 72% osób opowiedziało się za wyborem właśnie daty 16 października na dzień święta naszego województwa. Ustanowienie w tym terminie Dnia Województwa Dolnośląskiego było kolejnym, istotnym krokiem w umacnianiu tożsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska.
Coroczne obchody święta są okazją do integracji Dolnoślązaków, pogłębienia łączących nas więzi, do prezentacji walorów i dorobku województwa oraz tworzących go gmin i powiatów, są także okazją do uhonorowania osiągnięć jego mieszkańców. Już tradycyjnie co roku w różnych miejscach regionu organizowane są w tym czasie uroczyste sesje, podczas których Przewodniczący Sejmiku i Marszałek Województwa podsumowują mijający rok, przedstawiają plany na przyszłość i wręczają wyróżnienia i nagrody przyznawane przez dolnośląski parlament: Civi Honorario – tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska, Nagrodę kulturalną Dolnego Śląska „Silesia”, srebrne i złote odznaczenia Zasłużony dla Dolnego Śląska oraz nagrody Marszałka. W ten sposób samorząd województwa realizuje jedno z istotnych zadań wynikających z ustawowej roli samorządu terytorialnego – wzmacnianie poczucia jedności i identyfikacji mieszkańców z regionem.
Tak więc św. Jadwiga, jej kult, pamięć o jej czynach i przesłanie płynące z jej życia i działalności towarzyszą nam nadal i wspierają nasze inicjatywy także w czasach współczesnych.