Adoracyjna Miejska Droga Krzyżowa

Nabożeństwo wzorowane jest na Drodze Jerozolimskiej, szlaku kościołów stacyjnych w Rzymie oraz praktykowanej już od kilku lat Ekstremalnej Drodze Krzyżowej i zakłada nawiedzanie przez wiernych 14 kościołów we Wrocławiu, przy czym każdy z nich jest miejscem do rozważenia jednej (kolejnej) stacji. Początek tego modlitewnego szlaku wyznacza Katedra Wrocławska.

Pielgrzymi mogą nawiedzać wskazane kościoły w małych grupach lub indywidualnie w wybranych przez siebie dniach Wielkiego Postu, czyli od Środy Popielcowej (1 marca 2017 r.) do Wielkiej Soboty (15 kwietnia 2017 r.). Liczba odwiedzanych w danym dniu kościołów oraz czas rozważanych w nich stacji Drogi Krzyżowej zależy wyłącznie od możliwości każdego uczestnika AMDK.

Specjalnie na tę okazję przygotowany został przewodnik-modlitewnik, zawierający: tabelę z zaznaczonymi w odpowiedniej kolejności świątyniami, adresy tych kościołów, teksty biblijne, nauczanie św. Jana Pawła II skierowane do Polaków, rozważania pasyjne oraz wybrane modlitwy. Przewodnik ten jest dostępny również dla posiadaczy telefonów komórkowych, którzy potrzebną aplikację ściągać będą przy każdym ze wskazanych kościołów. Dla ułatwienia dotarcia do poszczególnych świątyń wypisane zostały także numery tramwajów i autobusów, z podanymi nazwami przystanków znajdujących się w pobliżu danego kościoła.

Wskazówki praktyczne

Modlitewny szlak AMDK rozpocząć należy w Archikatedrze Wrocławskiej. Tam w przedsionku pielgrzym zaopatrzy się w „Przewodnik po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej” w wersji drukowanej lub pobierze pierwszą aplikację dzięki kodowi QR.

Po wejściu do kościoła (kaplicy adoracyjnej lub przynajmniej otwartego przedsionka świątyni) pielgrzymi podejmują indywidualnie modlitwy adoracyjne, korzystając z „Przewodnika” lub kształtując je według własnego uznania. Kontemplację Męki Pańskiej można rozpocząć także pod stacją Drogi Krzyżowej wyznaczonej w danym kościele lub wykorzystać jej zdjęcie umieszczone w „Przewodniku”.

Czas modlitwy jest nieograniczony. Zalecana jest adoracja Pana Jezusa, zwłaszcza w tych kościołach, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Przy sprzyjających okolicznościach można wziąć udział w Eucharystii sprawowanej w świątyni lub/i skorzystać z sakramentu pokuty.

W przedsionkach kościołów umieszczone są tablice informacyjne z kodami QR dla posiadaczy odpowiednich telefonów komórkowych, umożliwiającymi dostęp do modlitw przewidzianych w danym miejscu. Dostępna jest także dla wszystkich pieczątka, którą można odcisnąć w odpowiednim miejscu „Przewodnika”.

Będziemy bardzo wdzięczni Pielgrzymom za wszelkie uwagi i propozycje, które zrodzą się po przejściu AMDK. Można je pozostawić w formie pisemnej w każdym z nawiedzanych kościołów lub przesłać drogą elektroniczną pod adresem: aradecki@pwt.wroc.pl

Podjęcie modlitw na szlaku Adoracyjnej Drogi Krzyżowej nie wiąże się z żadnymi opłatami. W przedsionku Katedry można jednak złożyć ofiarę na pokrycie kosztów organizacyjnych (druk „Przewodnika”, opracowanie wersji elektronicznej, pieczątki itp.). Z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

 Aleksander Radecki