ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Wierność Bogu

Pierwsze dni marca w tym roku to dla chrześcijan początek duchowej wędrówki, której celem jest jak najlepsze przygotowanie do przeżywania najważniejszej liturgii w ciągu roku – Wigilii Paschalnej. Rozpoczynamy Wielki Post, który ma nas doprowadzić do owocnego świętowania zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem. To dobra okazja, by zatrzymać się i niejako wrócić do „pierwotnej miłości”, do tego, na co może nie mamy czasu w ciągu roku. W tym procesie zacznijmy od małych kroków i od tego, by pozostawać wiernym swojemu powołaniu w codzienności.
Chrześcijaństwo bowiem i droga do świętości nie opierają się na wielkich i spektakularnych inicjatywach, ale przede wszystkim na wierności Bogu każdego dnia, wierności w małych rzeczach. Taka była droga pierwszych chrześcijan, dla których ewangelizacją i głoszeniem Jezusa był ich codzienny styl życia.
On przyciągał i prowokował do stawiania egzystencjalnych pytań. Budził sumienia i nie pozwalał przejść obok wierzących w Jezusa obojętnie. Drogą wierności Bogu kroczyła w swoim życiu Jadwiga Śląska – od 750 lat Święta nasza Patronka.
Zapraszam wszystkich: dzieci, dorosłych, młodzież i seniorów do tej wielkopostnej wędrówki.
Zapewniam Was o mojej modlitwie w intencji mieszkańców naszej diecezji, prosząc Boga, aby każda wspólnota owocnie przeżywała czas Przygotowania Paschalnego. W swoich modlitwach pamiętam także o kapłanach, którzy w tym czasie będą służyć w konfesjonałach i głosić słowo Boże.
Niech towarzyszy Wam – Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, światło Ducha Świętego. Bądźcie świadkami Bożego miłosierdzia.