Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
luty 2017

O G Ó L N A

ABY LUDZIE PRZEŻYWAJĄCY PRÓBY, ZWŁASZCZA UBODZY,
UCHODŹCY I SPYCHANI NA MARGINES, SPOTYKALI SIĘ Z PRZYJĘCIEM
I ZNAJDOWALI WSPARCIE W NASZYCH WSPÓLNOTACH

Życie św. Agnieszki Czeskiej jest obrazem realizacji cnoty ubóstwa

WIKIMEDIA COMMONS

W czasie uroczystości ku czci św. Jadwigi Śląskiej w październiku 2016 r. w Trzebnicy został zainaugurowany w metropolii wrocławskiej Rok Jadwiżański, który potrwa do tegorocznych uroczystości odpustowych Patronki Dolnego Śląska i Archidiecezji Wrocławskiej. Jedną z inicjatyw w ramach wspomnianego Roku Jadwiżańskiego było otwarcie wystawy „Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu” w dniu 15 stycznia br. w bazylice w Trzebnicy (wystawa będzie czynna do 15 lutego br. i można ją zwiedzać każdego dnia). Nadmienię, że ekspozycja była już udostępniona w Krakowie z okazji Światowych Dni Młodzieży.
Dlaczego wspominam o tej wystawie? Bo jest ona nie tylko pokazem sztuki, ale niesie ze sobą głębokie przesłanie.
Można powiedzieć, że jest ucieleśnieniem realizacji w praktyce intencji papieskiej modlitwy przewidzianej na miesiąc luty: „Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach”.
Wystawa w trzebnickiej bazylice przypomina osiem kobiet, które mając władzę i bogactwo, wybrały ubóstwo i miłosierdzie.

Wybrane sylwetki świętych i błogosławionych pokazują, jak różnorodne mogą być oblicza miłosierdzia. Cnota mądrości ukazana jest na przykładzie życia i działalności królowej, św. Jadwigi Andegaweńskiej.
Pokorę uosabia księżna św. Jadwiga Śląska, która godnie znosiła przeciwności losu, a zasłynęła ze swojego sposobu życia, pełnego modlitwy i praktyk ascetycznych.
Pozostałe cnoty i postaci to miłosierdzie – wyrażone w czynach św. Elżbiety Węgierskiej, posłuszeństwo – na przykładzie bł. Salomei, cierpliwość – w świetle życia św. Kingi, miłość – na przykładzie biografii bł. Jolenty, czystość – na przykładzie św. Małgorzaty, a ubóstwo obrazuje życie św. Agnieszki Czeskiej.
Organizatorzy wystawy tak ją rekomendują: „Podczas wystawy tytułowe bogactwo ubóstwa jest wyrażone jako dobrowolna rezygnacja, ograniczenie i dystansowanie się od potrzeb materialnych. Życiorysy przedstawionych kobiet ukazują różne sposoby dzielenia się swoimi dobrami z innymi, a ich postawy stoją w opozycji wobec konsumpcjonizmu.
Mimo że bohaterki ekspozycji żyły w wiekach średnich, to wartości przez nie wyznawane są uniwersalne.
Uświadamiają, że dobra materialne nie powinny przesłonić prawdziwego celu w życiu. Oczywiście żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, ale samą ideę ubóstwa można z powodzeniem adaptować do wymagań współczesnego życia.
Dla bohaterek sfera materialna zajmowała pozycję drugorzędną, w ich życiu na pierwszym planie były rozwój duchowy i pomoc innym”.
W trakcie otwarcia wystawy w Krakowie minister Miklós Soltész z Węgier postawił bardzo ważne pytanie: czy w dzisiejszych czasach umiemy młodym ludziom „pokazać wartość pomocy ubogim, posłuszeństwo, samozaparcie, czystość. Czy potrafimy im pokazać te rzeczy jako wartościowe?”. Postaci świętych i błogosławionych kobiet, które czcimy – w tym św. Jadwigi Śląskiej – dają i przykład, i siłę do tego. Niech trwający Rok Jadwiżański będzie dodatkową motywacją do podjęcia wspomnianej intencji modlitwy.