dla dzieci

BOHATEROWIE BIBLIJNI

Jan Chrzciciel – chrzest w Jordanie

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
(Ewangelia wg św. Łukasza 3, 4b)

Jan, którego nazywamy Chrzcicielem, był kuzynem Pana Jezusa. Urodził się sześć miesięcy wcześniej niż On.
Jego narodziny anioł zapowiedział jego ojcu kapłanowi Zachariaszowi, kiedy on i jego żona Elżbieta mieli już sporo lat. Ta obietnica wydawała się niemożliwa do spełnienia, ale przecież Bóg wszystko może.
Rzeczywiście przyszedł na świat Jan, który miał do zrealizowania pewną misję daną mu przez Boga. Miał przygotować ludzi sobie współczesnych na spotkanie z Bożym Synem, Jezusem.
Jan, kiedy dorósł, żył na Pustyni Judzkiej, żywił się miodem leśnym i szarańczą. Nosił ubranie ze skóry wielbłąda. Prowadził więc bardzo skromne, ubogie życie. Przebywał sam z Bogiem.
Gdy nadeszła odpowiednia pora, zaczął zapowiadać nadejście Zbawiciela.
Ogłaszał wszystkim to, że Pan jest już blisko. Wielu zaczęło myśleć, że może Jan jest obiecanym Mesjaszem.
Jan temu zaprzeczał. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów (Ewangelia wg św. Marka 1, 7). Uprzedzał, że on jest tylko Jego poprzednikiem. Jezus natomiast powiedział później o Janie Chrzcicielu, że jest on największym urodzonym z niewiasty (zob. Ewangelia wg św. Łukasza 7, 28).
Jan wzywał ludzi, żeby poprawiali swoje życie, żeby żyli uczciwie, by byli gotowi przyjąć Tego, który wkrótce przyjdzie. Udzielał chrztu w rzece Jordan tym, którzy wyznali swoje grzechy i pragnęli od nich się uwolnić. Napominał, iż wraz z chrztem w wodzie powinna nastąpić zmiana ich życia, powinni naprawdę nawrócić się do Boga – i to powinno być widać w ich życiu. Kiedy celnicy pytali go, jak mają postępować, tłumaczył: Nie pobierajcie więcej ponad to, co wam wyznaczono (Ewangelia wg św. Łukasza 3, 12b). Żołnierzom wyjaśniał: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie (Ewangelia wg św. Łukasza 3, 14b).

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

Wszystkich zachęcał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni (Ewangelia wg św. Łukasza 3, 11).
Nad Jordan, do Jana Chrzciciela przychodziły ogromne tłumy.
Jan przygotowywał ich na spotkanie z Jezusem, a przecież Zbawiciel już był pośród nich – jeszcze nierozpoznany.
Dziś jest podobnie.
Czytając rady Jana Chrzciciela, widzimy, że są one nadal aktualne – także dzisiaj uczciwe życie, wypełnione dobrocią wobec ludzi, jest drogą prowadzącą do Boga. I dorośli, i dzieci mogą w ten sposób żyć. Każdy z nas ma wokół siebie tych, z którymi może się czymś podzielić, tych, których umie pocieszyć, rozweselić, tych, którym potrafi pomóc.
Ty możesz być taką osobą, ty możesz dziś zrobić coś dobrego.
Dzięki temu przygotujesz się na spotkanie z Jezusem – w rozmowie z Nim albo w Komunii Świętej… Bóg stanie się dla ciebie bardzo bliski…
Przecież On jest cały czas pośród nas i przy nas. Przygotuj swoje uszy, by usłyszeć Jego głos, przygotuj swoje oczy, by Go zobaczyć…

EWA CZERWIŃSKA