KS JAN SIENKIEWICZ

Moczydlnica Klasztorna

List do moich parafian

Recepta na szczęście

Każdy z nas szuka w życiu szczęścia. Gonimy za sukcesem, za popularnością. Staramy się zyskać życzliwość ludzi, uznanie u najbliższych, zdobyć majątek i zabezpieczyć spokojną przyszłość. Problem polega tylko na tym, jak to wszystko osiągnąć. Kilka lat temu dzięki serialowi telewizyjnemu mogliśmy sobie przypomnieć postać niezwykle utalentowanej piosenkarki Anny German.
Odnoszę wrażenie, że czas, kiedy święciła ona estradowe triumfy, był okresem tworzenia piosenek nie tylko przyjemnych w odbiorze, ale i bogatych w przesłanie zawarte w tekście (czego nie można powiedzieć o wielu obecnych przebojach). Jeden z największych szlagierów tej artystki to Człowieczy los, pouczający nas następującym wskazaniem: Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj. Bo szybko przeminie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Jaki wniosek płynie z tych słów? Taki, że każda chwila jest ważna.
Pan Bóg dał nam kolejny rok. Dziś jesteśmy u jego początku. Z pewnością pytamy, co nam przyniesie. Oby samo dobro. Nie jest jednak bez znaczenia, jak sami nastawimy się na najbliższą przyszłość. Tak wiele przecież zależy od nas.
Zwłaszcza kiedy uświadomimy sobie, że zarówno wolność, miłość, jak i szczęście jest w nas. To człowiek jest źródłem tych wartości. Z każdego człowieka rodzi się wszelkie dobro i jeśli dziś szukamy sposobu na przezwyciężenie jakichkolwiek kryzysów, to możemy go znaleźć w sobie samych.
Jeśli widzimy trudności w relacjach międzyludzkich, jeśli niepokoją nas konflikty, jeśli lękamy się o niepewne jutro, warto wiedzieć, że wpływ na to wszystko mamy my sami. Im więcej dobra w nas, tym więcej go w całym świecie…
Zaczęło się od piosenki i na piosence niech się skończy. Tym razem chcę się odnieść do utworu ze śpiewnika pielgrzymkowego, z pewnością nieraz nuciliśmy te słowa: Więc żyjmy jak można najpiękniej, czy wielkie, czy szare są dni. Bo życie to skarb w naszych rękach i przez nas ma świat lepszym być.