ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Księżna na służbie Boga

Kanonizacja św. Jadwigi, która dokonała się 26 marca 1267 r., rozpoczęła jej publiczny kult, który mimo zawiłości historycznej śląskich ziem trwa nieprzerwanie do naszych czasów. Jest swego rodzaju fenomenem, iż tą Świętą przez wieki uważali za swoją Patronkę Czesi, Niemcy i Polacy. Świadczy o tym bogata literatura hagiograficzna jej poświęcona, liczne świątynie jej dedykowane czy też instytucje przyjmujące jej imię.
Rozpoczynający się Rok Jadwiżański, w którym będziemy świętować 750. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, ma na celu jeszcze bardziej przybliżyć nas i uwrażliwić na osobę naszej Świętej Patronki. Inicjatywa ta pozwoli nam mocniej przylgnąć do Boga, który w osobie Jadwigi ukazał praktyczne znaczenie miłosierdzia wobec człowieka. Czcimy św. Jadwigę dlatego, że mimo wysokiego statusu społecznego zrezygnowała z własnych ambicji i planów. Tak mocno pokochała Chrystusa, że przejęła się Ewangelią, która stała się dla niej wyznacznikiem postępowania.
Czynem i miłością służyła ofiarnie Bogu i wzrastała w świętości.
W wielu świątyniach naszej archidiecezji możemy podziwiać wielowiekowy kult Patronki Śląska uobecniony w sztuce sakralnej. Wpatrując się w jej wizerunki, chciejmy uzmysłowić sobie fakt, iż tak jak za życia będąc władczynią ziemi śląskiej opiekowała się każdym swoim poddanym, tak i dziś radując się udziałem w chwale zbawionych, nie zapomniała o swoim ludzie i dalej pragnie w sposób duchowy poprzez orędownictwo u Boga prowadzić nas do radości Królestwa Niebieskiego.