ABECADŁO RODZINNE

Inicjacja

Słowo, które u większości budzi skojarzenia zapewne z inicjacją seksualną.
Nie o niej jednak będzie mowa. Sam wyraz oznacza tyle, co
wtajemniczenie lub początek.

ILUSTRACJA MWM

Ideą inicjacji jest wprowadzanie w coś młodszych przez starszych, niedoświadczonych przez doświadczonych, niewtajemniczonych przez wtajemniczonych.
Inicjacje określone są przez społeczeństwo, w tym szczególnie przez świat osób dorosłych. Sytuują się w kontekście określonej kultury, tradycji, religii. W każdej religii znajdziemy ryty inicjacyjne. U katolików będą to chrzest, pierwsza spowiedź, Pierwsza Komunia i bierzmowanie.
Zdrowa kultura, mocno zakorzeniona tradycja, żywa religia – wszystkie one mogą być źródłem inicjacji, które mają ogromne znaczenie dla dzieci i młodzieży.
Inicjacja ma sens, jeśli wiąże się z wtajemniczeniem w coś, co jest autentycznie uważane przez rodziców i inne autorytety za ważne, istotne.
Dobrze przeprowadzone inicjacje religijne mogą mieć znaczący wpływ na rozwój dziecka, a potem młodego człowieka, gdyż integrują wszystkie aspekty bycia człowiekiem: cielesny, emocjonalny, rozumowy, duchowy i społeczny. Inicjacje typu religijnego mają bardzo głęboki charakter, są wieloaspektowym wprowadzeniem w pewną postawę wobec życia, sposób odniesienia do sacrum, do samego siebie, do innych ludzi. Religie spajają społeczności i wzmacniają rodziny. Więź z rodziną i religijność zaliczane są do podstawowych czynników chroniących młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemowych.

Czy jednak tylko inicjacje religijne są ważne? Otóż nie. Jest wrzesień – dla wielu dzieci i rodziców miesiąc jednych z ważniejszych inicjacji.
Pierwszy dzień w przedszkolu, pierwszy dzień w szkole. Dzieci się przejmują, rodzice też (często bardziej niż dzieci; pamiętam jak nasz starszy syn zaczynał przedszkole – on poszedł radośnie i odważnie do dzieci, mama ocierała łzy za rogiem przedszkola.
W tym roku inicjację przechodzi młodszy…). Przejście inicjacji (przed)szkolnej może się wiązać ze zdobyciem nowej tożsamości, wzrostem samodzielności i odpowiedzialności, a w konsekwencji zdrowego poczucia własnej wartości. Żeby tak się stało, dziecko musi przejść te inicjacje jako zwycięzca. Dorośli powinni dać dziecku jasne komunikaty: „jesteś starszy”, „wchodzisz w nowy etap”, „czekają cię nowe wyzwania”, „jesteśmy z tobą i wspieramy cię”, „wierzymy, że dasz sobie radę”.
I to jest Moi Drodzy zadanie na wrzesień.
Zróbmy wszystko, aby pomóc naszym dzieciom przeżyć pierwszy dzień w przedszkolu, szkole tak, aby czuły się zwycięzcami. A co mają zrobić rodzice, których dzieci kontynuują naukę? Świętujcie wrzesień i pierwszy dzień, tydzień, miesiąc w szkole tak, jakby był tym najważniejszym!

ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ