KS JAN SIENKIEWICZ

Moczydlnica Klasztorna

List do moich parafian

Wiosna Kościoła

Chociaż z nieba coraz częściej leje się żar i mamy lato w całej pełni, do naszej Ojczyzny na powrót zawitała wiosna. Oczywiście za sprawą Młodych, którzy napłynęli do Polski ze wszystkich niemal zakątków globu. To porównanie – młodzieży do wiosny – zaczerpnięte ze słów zarówno św. Jana Pawła II, jak i Brata Rogera z Taizé jest niezwykle trafne i przemawiające do wyobraźni. Sam również na stronach „Nowego Życia” zachwycałem się wiosną: niosącą nadzieję, świeżość, zapowiadającą urodzaj.
Kiedy myślimy o przyszłości Kościoła, zwłaszcza słuchając wszystkich lewackich „wizjonerów” wieszczących rychły koniec Wspólnoty Uczniów Chrystusa, mamy świadomość, że obraz tej przyszłości zapisany jest właśnie w młodym pokoleniu. Ono dziś kształtuje swoje sumienia i serca, napełnia się też mądrością, która będzie mu pomagać w dokonywaniu ważnych wyborów.
Optymizmem napawa fakt, że wpływ na te młode umysły ma nauka Chrystusa, że poszukując sensu swojego życia, idą ci młodzi ludzie na spotkanie z Papieżem. Swój wolny czas wakacji wykorzystują na modlitwę, pogłębianie prawd wiary i radosne spotkanie w tak licznym i wielonarodowym gronie.
Dzisiaj Młodzi biorą udział w wielkiej lekcji miłosierdzia. Uczą się go w niezwykłym miejscu, w cieniu świątyni, z której na cały świat błyszczy Iskra Bożego Miłosierdzia. Oby ta postawa naśladowania Boga w przebaczeniu i bezinteresownej miłości na dobre zagościła w ich sposobie myślenia i działania.
W ostatnim czasie również w naszej wiejskiej wspólnocie powiało wiosenną świeżością.
Oczywiście w innej niż na Światowych Dniach Młodzieży skali i okolicznościach. Oto kilkanaścioro naszych młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania. Modlę się, i o tę modlitwę proszę drogich Czytelników, aby i tej młodzieży nie zabrakło wytrwałości w „mężnym wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad”.