Plenery plastyczne w Trzebnicy miejscem dialogu wiary i sztuki

Od 2012 roku są organizowane w Trzebnicy k. Wrocławia plenery plastyczne.
Są one przekonującym świadectwem, że sztuka i piękno mają moc łączenia ludzi
ponad różnicami narodowościowymi czy religijnymi. Co więcej, każdego roku stają się
doskonałą okazją do twórczego dialogu.

KS. BOGDAN GIEMZA SDS

Trzebnica

Jedna z uczestniczek pleneru plastycznego
w Trzebnicy 2014 Anna Krzyżowska

ZDJĘCIA KS. BOGDAN GIEMZA SDS

Z datą 4 kwietnia 1999 roku został opublikowany List do artystów Jana Pawła II. Znamienne jest wskazanie adresatów papieskiego dokumentu: „Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej”.
Cały dokument emanuje głębokim zaufaniem papieża do sztuki: „Sztuka bowiem, jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża się w formach typowo religijnych, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary, tak że nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego”.
Słowa papieża mogą być mottem międzynarodowych plenerów plastycznych, które od 2012 r. są organizowane w Trzebnicy k. Wrocławia.
Pomysłodawcą jest piszący te słowa. Istotne przy tym okazały się wcześniejsze doświadczenia z organizowania plenerów malarskich w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie oraz gotowość do współpracy artysty Janusza Łozowskiego, zwanego popularnie „Jasiem od aniołów”. Ważna jest także otwartość różnych podmiotów, które włączają się w realizację przedsięwzięcia. Organizatorami dotychczasowych plenerów były: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Gmina Trzebnica, Hotel Trzebnica, dom zakonny Salwatorianów w Trzebnicy, parafia św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy i Siostry Boromeuszki.

Viktoria Popova z Ukrainy

Krystyna Wantuch z tkaniną artystyczną

Stanisław Gnacek i jego metaloplastyka

Halyna Dudar z Ukrainy

Walenty Wróblewski w pracowni plenerowej

Janusz Łozowski i jego prace

Nazwa pleneru „międzynarodowy” nie jest na wyrost, bo w każdym plenerze biorą udział artyści z różnych państw. W czterech dotychczasowych edycjach wzięło udział 34 artystów: z Polski – 18, z Ukrainy – 8, z Niemiec – 3, z Maroka – 3, z Francji i USA – po jednej osobie. Z kolei określenie „plener plastyczny” zakłada, że artyści posługują się w swojej twórczości różnorodną techniką. Dotychczas było to malarstwo, metaloplastyka, ceramika, tkanina artystyczna, biżuteria artystyczna, rzeźba w kamieniu i drewnie, grafika, a także inspiracje nawiązujące do ludowych wzorów.
Ciekawostką trzebnickich plenerów są otwarte spotkania z artystami.
Są one szansą bliższego poznania się samych uczestników, podzielenia się niektórymi tajnikami swojej twórczości, dotychczasowymi osiągnięciami, jak również okazją do rozmów przy kawie i herbacie dla wszystkich chętnych. Jest to o tyle cenne, że w plenerach biorą udział artyści o uznanej już renomie, w tym także profesorowie akademii sztuk pięknych z Wrocławia, Lublina i Lwowa. Brali oni udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach czy wystawach, niektórzy są czynnie zaangażowani w działalność stowarzyszeń artystów, sami organizują ważne wydarzenia kulturalne.
Atrakcją dla uczestników pleneru są wycieczki do Wrocławia czy innych zakątków Dolnego Śląska.
To doskonała okazja na promocję naszego regionu.
Zwieńczeniem plenerów są wernisaże połączone z festynem parafialnym „Bartłomiejki”. Można wtedy nie tylko obejrzeć prace artystów, ale także zakupić je po atrakcyjnej cenie.
To zawsze jest również szansa na promocję sztuki z prawdziwego zdarzenia wśród „zwykłych zjadaczy chleba”.

Należy też wspomnieć o wystawach poplenerowych, które są organizowane w Urzędzie Gminy Trzebnica, Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i Wrocławiu oraz w Hotelu Trzebnica. To kolejna szansa na promocję zamiłowania do piękna, zwłaszcza z racji łatwości dostępu do ekspozycji w tych miejscach oraz z faktu, że wśród odwiedzających wystawy są także grupy szkolne.
Trzebnickie plenery mają również wymiar międzyreligijny, bo dotychczas brali w nich udział katolicy, prawosławni i muzułmanie, a także osoby obojętne religijnie. Fakt zamieszkania w klasztorze czy w domu pielgrzyma przy Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi nie jest tu bez znaczenia. Możliwość codziennego uczestnictwa w Eucharystii, bezpośredniego spotkania i rozmowy z księdzem jest szansą na „cichą ewangelizację” i doświadczenie spotkania piękna wiary i sztuki.
Na koniec pozostaje wspomnieć o tegorocznym, jubileuszowym – piątym plenerze, który jest planowany w dniach 20–29 sierpnia.
Już dziś zapraszam do Trzebnicy na wernisaż w niedzielę 28 sierpnia.

… i wreszcie wernisaż.
Na zdjęciu prace Brahim Adnor z Maroka

Kuratorzy pleneru –
ks. Bogdan Giemza i Janusz Łozowski

Był czas na zwiedzanie Wrocławia…

Wystawa poplenerowa w Hotelu Trzebnica

Viktoria Popowa z Ukrainy i Mohamed Faouzi z Maroka
podczas wernisażu

Anna Nowińska

Artyści na otwarciu wystawy