KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

redaktor naczelny

Nowe życie w „Nowym Życiu”

Jednym z postulatów strajkujących w sierpniu 1980 r. polskich robotników był szerszy dostęp różnych środowisk do środków masowego przekazu. W wyniku podniesienia sprawy obecności Kościoła w przestrzeni medialnej pojawiły się w polskich diecezjach nowe pisma uniezależnione od władzy ludowej, choć poddane państwowej cenzurze. Dwa dni przed pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Wrocławia, 19 czerwca 1983 r., ukazał się pierwszy numer dolnośląskiego pisma katolickiego „Nowe Życie”. Wydawane było ono wówczas jako dwutygodnik w nakładzie dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Dziś trzymacie Państwo w swoich dłoniach to samo pismo – „Nowe Życie”, choć w zupełnie nowej formie. Z inicjatywy abp. Józefa Kupnego nasz archidiecezjalny periodyk zmienia się, by lepiej służyć swoim wiernym Czytelnikom oraz zainteresować nowych. Ksiądz Arcybiskup pragnie, by „Nowe Życie” służyło formacji religijnej i społecznej współczesnego człowieka. Ma ono uszlachetniać duchowość, pogłębiać znajomość prawd wiary i kształtować kulturę religijną. Ten cel przyświecał wszystkim zaangażowanym w odnowienie formuły pisma. Dziękuję im serdecznie za pozytywną odpowiedź na propozycję współpracy oraz włożony wkład w nowe życie „Nowego Życia”. Każdy, kto wydaje pismo diecezjalne, pisze do niego, czyta je, uczestniczy w życiu lokalnego Kościoła. „Nowe Życie” to nasze czasopismo, nasze, czyli Kościoła wrocławskiego. Autorzy i redaktorzy pragną podzielić się tymi darami, które otrzymali od Pana Boga, z całą wspólnotą diecezjalną. Czynią to nie dla swojej chwały, ale by wspólnie dążyć do doskonałości chrześcijańskiej oraz sprawiedliwego i godnego życia z bliźnimi. „Nowe Życie” chce pomóc każdemu, kto po nie sięga, świadomie przeżywać chrześcijaństwo i swoje miejsce w społeczeństwie. Życzę inspirującej lektury oraz pełnego napięcia oczekiwania na kolejny numer „Nowego Życia”.